Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   111042.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   MH-II-a-A-10340
Nume   Ansamblul Mănăstirii Gura Motrului
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Butoieşti
Localitate   Gura Motrului
Reper   Pe malul drept al Motrului, în punctul unde acesta se varsă în râul Jiu.
Reper hidrografic - nume   Motru, Jiu
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Potrivit tradiţiei, primul ctitor al mănăstirii a fost călugărul sârb Nicodim, venit în Ţara Românească în a doua jumătate a sec. al XIV-lea. Documentar, este cunoscut drept ctitor Harvat logofăt, menţionat într-un hrisov din anul 1519. Biserica şi chiliile mănăstirii actuale de maici au fost înălţate în timpul domniei lui Matei Basarab, apoi restaurate de Preda Brâncoveanu şi mai târziu de nepotul acestuia, Constantin Brâncoveanu, probabil în anul 1705, de când datează pisania.
În anul 1852, pictura bisericii a fost refăcută, pe cheltuiala domnitorului Barbu Ştirbei Vodă, precum şi prin osteneala arhimandritului Eufrosim Poteca, stareţul mănăstirii. Cu această ocazie frescele originale au fost acoperite cu un strat protector, peste care s-au aşternut fresce noi.
Suprafața sitului   2800 mp
Stare de conservare   bună / 01.01.1959
Riscuri naturale   Cutremur: 2 / 26.07.2018; Inundaţii: 1 / 26.07.2018; Foc natural: 1 / 26.07.2018; Incendii: 4 / 26.07.2018
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 26.07.2018; Afectare parţială: 4 / 26.07.2018; Vandalism: 4 / 26.07.2018
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Episcopia Râmnicului
Data ultimei modificări a fişei   26.07.2018
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
turn clopotniţă  Epoca medievală (sec. XVII)        
clădire  Epoca medievală (1652 - 1653, cu adăugiri ulterioare)        
poartă  Epoca medievală (sec. XVII)        
Mănăstire  Epoca medievală (sec. XVI)       MH-II-a-A-10340 
Biserică  Epoca medievală (1653)        
Culă  Epoca medievală (1653)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2018

* NEAGOE Marin Iulian
* NEAGOE Oana Minodora
* MANEA Cristian Dumitru
* DINULESCU Paul
Muzeul Regiunii Porților de Fier * *

Bibliografie
1. Rosetti, Dinu V., Sondajul de la Mănăstirea Gura-Motrului (r. Filiaşi, reg. Craiova), Materiale și Cercetări Arheologice, 5, 1959, 655-659 [publicație] (sursa fişei de sit)
2. Neagoe, Marian Iulian; Dinulescu, Paul, 2018 [Fişă de sit]
3. Neagoe, Marian Iulian; Neagoe,Oana Minodora; Dinulescu, Paul Grigore; Manea, Cristian Dumitru, Raport diagnostic arheologic deteren. Teritoriul administrativ al comunei Butoiești, județul Mehedinți, 2018 [Raport]
4. Moisescu, Cristian, Arhitectura epocii lui Matei Basarab, I, București, 2002 [Publicaţie]
5. Moisescu, Cristian, Arhitectura epocii lui Matei Basarab, II, București, 2003 [Publicaţie]
6. Balș, S., Restaurarea mănăstirii Gura Motrului, Monumente Istorice. Studiu şi cercetări, București, 1964, 91-96 [Publicaţie]
 
 
Scroll