Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   109791.04
Nume   Situl arheologic de la Ostrovu Banului - Sector C (Ostrovul Golu)
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Localitate   Gura Văii
Punct   Ostrovu Banului (Insula Banului, Čiplak Ada)
Reper   Situl arheologic se află pe Ostrovul Banului, la sud de localitatea Gura Văii, la cca 1 km în aval de barajul Porţile de Fier I, la mijlocul albiei Dunării, la cca 320 de metri est-sud-est de fortificaţiile romano-bizantină şi medievală.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   ostrov
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Este un sit arheologic pluristrtificat cu nivele de locuire datând din neoliticul timpuriu şi o necropolă medievală.
Observații   Situl a fost grav afectat de lucrările la barajul de la Porţile de Fier. Fostele gropi de carieră din cadrul sitului au fost acoperite de lacuri interioare.
Data descoperirii   1966-1967
Suprafața sitului   10 ha
Stare de conservare   grav afectat / 30.01.2023
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 30.01.2023; Inundaţii: 5 / 30.01.2023; Ploi acide: 1 / 30.01.2023; Foc natural: 1 / 30.01.2023; Incendii: 1 / 30.01.2023; Animale: 1 / 30.01.2023; Insecte: 1 / 30.01.2023; Tornade: 1 / 30.01.2023; Exces de apă în sol: 5 / 30.01.2023; Exces de salinitate în sol: 1 / 30.01.2023; Exces de aciditate în sol: 1 / 30.01.2023
Riscuri antropice   Demolare: 1 / 30.01.2023; Afectare parţială: 5 / 30.01.2023; Vandalism: 1 / 30.01.2023; Furturi: 1 / 30.01.2023; Incendii provocate: 1 / 30.01.2023
Regim de proprietate   incertă
Data ultimei modificări a fişei   30.01.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
necropolă de inhumaţie  Evul Mediu        
aşezare  Neolitic timpuriu Neprecizat      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore
2. periegheză 2007 - 2008

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti BORONEANŢ Adina
Universitatea din Edinburgh BONSALL Clive
3. cercetare de salvare 1966 - 1967

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti MORINTZ Sebastian
ROMAN Petre
BORONEANŢ Vasile
DIACONU Petre
Muzeul Olteniei - Craiova NICA Marin
POPILIAN Gheorghe

Bibliografie
1. Mărgărit, Monica, Boroneanț, Adina, Bonsall, Clive, Analiza morfologică și funcțională a pieselor din materii dure animale din situl mezolitic de la Ostrovul Banului (jud. Mehedinți), Banatica, 27, Muzeul Național al Banatului, Timișoara, 2017, 68 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2016, 68 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 39, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
4. Boroneanț, Adina, Aspecte ale tranziţiei de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Parţile de Fier, Editura Mega, Cluj- Napoca, 2012, 137 [Publicaţie]
5. Neagoe, Marian Iulian et all, Studiu istoric general. Studiu arheologic, Actualizare documentație pentru Planul Urbanisitic General al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021, 35 - 36, 105 - 108 [Studiu istoric] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll