Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   60650.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CT-I-s-B-02578
Name   Aşezarea elenistică de la Hagieni - Căscaia
County   Constanţa
Commune   Limanu
City/Town/Village   Hagieni
Place   Căscaia
Landmark   Aşezarea este localizată în rezervaţia naturală Hagieni, la 2,5 km SE de satul Albeşti.
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Aşezarea era înregistrată iniţial în mod eronat pe UAT Albeşti cu codul RAN 60954.02.
Last record update   20.05.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare fortificată  Epoca elenistică (sec. IV - I a. Chr.) greacă     CT-I-s-B-02578 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 938, poz. 66 [Ordin MCC] (site record source)
 
 
Scroll