Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   98328.18
Nume   Situl arheologic de la Hândreşti - Tarlaua Bahnă
Județ   Iaşi
Unitate administrativă   Oţeleni
Localitate   Hândreşti
Punct   Tarlaua Bahnă
Reper   Situl se află la cca 2 km NV de sat, pe platoul dealului Zgâia, ce coboară uşor spre sud-vest, spre pârâul Roşia.
Reper hidrografic - nume   Roşia
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   platou
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Situl se întinde pe suprafaţa a două UAT-uri. Acest cod RAN desemnează zona care aparţine comunei Oţeleni, iar codul 99263.04 - comunei Strunga, sat Fedeleşeni.
Data descoperirii   1983
Suprafața sitului   20 ha
Stare de conservare   bună / 07.01.2022
Riscuri naturale   Inundaţii: 3 / 07.01.2022; Alunecări de teren: 3 / 07.01.2022
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 07.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   07.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic Cucuteni / A      
aşezare  Tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului Horodiştea      
aşezare  Epoca bronzului Noua      

Bibliografie
1. Chirica, Vasile; Tănăsachi, Marcel, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol. II, Iași, 1985, 297-298 [Publicaţie]
2. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com.Oțeleni, jud. Iași, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll