Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   98328.17
Nume   Situl arheologic de la Hândreşti - Zgâia II
Județ   Iaşi
Unitate administrativă   Oţeleni
Localitate   Hândreşti
Punct   Zgâia II
Reper   Situl se află pe partea stângă a şoselei Brătuleşti−Hândreşti, la 1 km nord-vest de sat, pe culmea dealului Zgâia.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Situl se întinde pe suprafaţa a două UAT-uri. Acest cod RAN desemnează zona care aparţine comunei Oţeleni, iar codul 99263.03 - comunei Strunga, sat Fedeleşeni.
Stare de conservare   bună / 07.01.2022
Riscuri naturale   Inundaţii: 3 / 07.01.2022; Alunecări de teren: 3 / 07.01.2022
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 07.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   07.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic (mileniul V a.Chr.) Cucuteni / A  

Au fost descoperite fragmente ceramice specifice şi topoare de gresie.

 
aşezare  Hallstatt târziu - La Tène timpuriu (secolele VI-IV a.Chr.)        
aşezare  La Tène târziu (secolele II−IV p.Chr.) carpică  

A fost identificată ceramică decorată cu brâu în relief, alveolat sau crestat, cu apucători monticulare, plate sau în formă de şa, cu brâu dispus ”în cruce”, precum şi toarte de amfore romane.

 
aşezare  Epoca medievală (secolele XVI−XVII)        

Bibliografie
1. Chirica, Vasile; Tănăsachi, Marcel, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol. II, Iași, 1985, 297 [Publicaţie]
2. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com.Oțeleni, jud. Iași, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll