Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   41186.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BV-I-s-A-11280
Nume   Situl arheologic roman de la Hoghiz - La Cetate
Județ   Braşov
Unitate administrativă   Hoghiz
Localitate   Hoghiz
Punct   La Cetate
Reper   Situl arheologic se află la 2 km vest de sat, pe malul stâng al Oltului.
Reper hidrografic - nume   Olt
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Fortificaţia şi aşezarea au fost construite pe o terasă înaltă, din stânga Oltului, situată în apropierea zonei de confluenţă a Homoroadelor cu Oltul, în punctul numit „La Cetate”.
Castrul de la Hoghiz este cel mai mare din estul Daciei, ffind o fortificaţie de mare importanţă prin plasarea sa în punctul de trecere a Oltului. Castrul se distinge la suprafaţă ca un patrulater conturat de urmele valurilor de pământ.
Suprafața sitului   4 ha
Stare de conservare   bună / 27.07.2022
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 12.05.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   27.07.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  La Tène (sec. II a. Chr. - I p. Chr.) dacică     BV-I-m-A-11280.03 
Castru auxiliar  Epoca romană (secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.) romană  

Au fost identificate două faze de construcţie. Castrul de lemn şi pământ avea un plan dreptunghiular cu dimensiuni necunoscute, cu palisadă, val şi şanţ de apărare. Fortificaţia, construită la începutul secolului al II-lea p. Chr., a fost incendiată.
Castrul de piatră (construit între anii 130 şi 132 de un detaşament al Legiunii XIII Gemina din Apulum) avea o formă aproximativ dreptunghiulară, cu laturile rotunjite şi avea o lungime medie de 220 x 165 m. Incinta a fost construită cu două paramente de piatră care aveau o grosime de 1,15 m la exterior şi 1,05 m grosime la interior. Incinta a fost întărită cu ziduri transversali de aproximativ 0,90 m grosime, dispuşi la o distanţă in jur de 2,80 m. În interior au fost documentate ziduri din clădirea comandamentului (principia) şi probabil din praetorium, în zona unde K. Horedt ar fi identificat o baie

Aici au staţionat în garnizoană de-a lungul timpului mai multe trupe: ala Asturum (CIL III 8074, 1b = IDR III 4, 242 - material tegular ştampilat), cohors III Gallorum (IDR III 4, 231 = AE 1944, 42 – datare 177–180; CIL III 955 = CIL III 7721 = IDR III 4, 235) şi numerus Illyricorum (AE 1977, 711 = IDR III 4, 243 – material tegular ştampilat).

BV-I-m-A-11280.02 
Aşezare civilă  Epoca romană (secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.) romană  

Aşezarea civilă a lăsat urme de jur-împrejurul castrului.

BV-I-m-A-11280.01 
Terme  Epoca romană (secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.) romană  

La aproximativ 120 m Nord-Vest de colţul vestic al fortificaţiei, a fost identificată o clădire rectangulară (50×50 m), care are caracteristicile unor băi (balneum) de tip circular (Ţentea şi Popa 2017, 140, 1.4a).

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. neprecizat 1989

Muzeul Naţional de Istorie a României - Bucureşti PETCULESCU Liviu
2. neprecizat 1975-1979

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca PROTASE Dumitru
3. neprecizat 1965-1967

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca PROTASE Dumitru
4. neprecizat 1949

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu HOREDT Kurt

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Costea, Florea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, Muzeul Județean Brașov, Brașov, 1996, 137 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 367, poz. 85-88 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Horedt, K., Cercetările arheologice din regiunea Hoghiz - Ugra şi Teiuş, Materiale şi cercetări arheologice, 1, Academiei R.P.R., Bucureşti, 1953, 785-815, http://www.cimec.ro/arheologie/dl.asp?filename=Materiale-Cercetari-Arheologice-I-1953.pdf [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Protase, Dumitru, Descoperiri și date inedite privind castrul roman de la Hoghiz (Découvertes et dates inédites concernant le castre romain de Hoghiz), Studia Historica et Theologica, Iași, 2003, 125-134 [Publicaţie]
6. Țentea, Ovidiu, 2022 [Fişă de sit]
7. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Vlad, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1, Cercetari Arheologice, 28, 1, 2021, 10-11, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf [Publicaţie]
8. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei Romane, Fundația Regelui Carol I, București, 1937, 3, 51, 61, 131, 178, 187 [Publicaţie]
9. Horedt, Kurt, Ferenczi, Ştefan, Liu, N., Mirea, Vasile; Rusu, M., Pătrunderea și așezarea slavilor în Transilvania, Studii și Cercetări de Istorie Veche, 1, 1950, 123-130 [Publicaţie]
10. Horedt, Kurt, Cercetările arheologice din regiunea Hoghiz-Ugra și Teiuș, Materiale și cercetări arheologice, 1, 1953, 785 -815 [Publicaţie]
11. Protase, Dumitru, Castre romane cu dublu zid de incintă descoperite în Dacia, Sargeția, 13, 1977, 191-202, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=75847-castre-romane-cu-dublu-zid-de-incinta-descoperite-in-dacia--sargetia-acta-musei-devensis--xiii-1977 [Publicaţie]
12. Protase, Dumitru, Römische Lager mit doppelten Umfassungsmauern in Dakien, J. Fitz (ed.) Limes.Akten des XI. Internationalen Limeskongresses, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, 303-320 [Publicaţie]
13. Vlădescu C. M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, București, 1983, 116, 24 [Publicaţie]
14. Vlădescu C. M., Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 81-91 [Publicaţie]
15. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 66-67, 43 [Publicaţie]
16. Gudea, Nicolae, Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord- und Westküste des Schwarzen Meeres: Limes et litus Moesiae Inferioris (86-275 n. Chr.), Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 52, 2, Berlin, 2005, 497-498, https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/jahrb-rgzm/article/view/18862 [Publicaţie]
17. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 207-212, 54 [Publicaţie]
18. Țentea, Ovidiu; Popa, Alexandru, Castrul și băile romane de la Hoghiz - Rezultatele recente ale prospecțiunilor geofizice, Cercetări Arheologice, 24, 2017, 137-143 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll