Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   95079.42
Nume   Situl arheologic din Iaşi - str Cucu/Elena Doamna
Județ   Iaşi
Unitate administrativă   Municipiul Iaşi
Localitate   Iaşi
Punct   str Cucu/Elena Doamna
Reper   Situl se află la intersecţia străzilor Cucu şi Elena Doamna, Iaşi, pe suprafaţa ce a fost afectată de lucrările de excavaţie, în vederea realizării fundaţiei imobilului ce va servi ca sediu al Tribunalului Iaşi.
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Zona a fost supusă observaţiilor arheologice în deceniile şapte-opt ale secolului trecut şi se circumscrie spaţiului din vecinătatea mănăstirilor Golia şi Bărboi din Iaşi. Deşi iniţial, se prefigura ca un spaţiu intens cercetat, numeroasele intervenţii în teren (deranjamente) fiind consemnate în literatura de specialitate, vechile amplasamente ale imobilelor din secolele XVII-XIX au rămas necunoscute din punct de vedere arheologic. Nu s-a exclus prezenţa unor materialele arheologice (fragmente de ceramică, sticlă şi metal), aparţinând unui segment cronologic cuprins între a doua jumătate a secolului XVII şi prima jumătate a secolului XX, cu posibilitatea descoperirii unor eventuale resturi de construcţii ceva mai vechi.
Observații   Starea precară de conservare, degradările constatate şi adâncimea mare, de circa 4,5 m faţă de nivelul de călcare din strada Elena Doamna nu au permis investigarea şi păstrarea subteranului in situ.
Data descoperirii   2011
Suprafața sitului   4000 mp
Stare de conservare   precară / 18.10.2018
Riscuri antropice   Demolare: 4 / 04.09.2018
Data ultimei modificări a fişei   03.08.2021
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
obiect izolat  Neolitic     Printre descoperirile moderne s-a înregistrat şi o piesă de silex de factură neolitică.  
obiect izolat  perioada modernă (secolele XVII-XVIII)     Printre descoperirile din campania de cercetări arheologice preventive 2011 s-a înregistrat şi o sticlă cu monograma regelui Carol I şi data septembrie 1883  
aşezare  perioada modernă (sec. XVIII-XX d.Hr.)     Într-o primă etapă a lucrărilor desfăşurate, au fost identificate fundaţiile clădirilor dezafectate în cursul deceniile opt-nouă ale secolului XX. Materialele rezultate în urma acestor excavări cuprindeau cărămizi de fabricaţie recentă, moloz, piatră concasată şi compactată, fragmente ceramice pentru menaj, piese şi fragmente metalice de uz gospodăresc. Spre interiorul perimetrului construit, la circa 2-3 m adâncime, au fost identificate urmele unor latrine utilizate spre sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, precum şi fragmente ceramice dispersate, specifi ce secolului XVIII.  
Cercetare
  Tip An Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare preventivă 2011
Nume Prenume Rol
VĂLEANU Mădălin-Cornel 2
CHIRICA Vasile 1
BILAVSCHI George Aurelian 1
BODI George 1
MUNTEANU Lucian 1
HRIBAN Cătălin 1
MINEA Bogdan 1
Instituţia Rol
Institutul de Arheologie, Iaşi 1
Complexul Muzeal Naţional "Moldova", Iaşi 2

Bibliografie
1. Vasile Chirica, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureşti, 2012, 223-225, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4839&d=Iasi-str-Cucu/Elena-Doamna-2011 [Publicaţie]
2. Al. Andronic, Eugenia Neamţu, Cercetări arheologice pe teritoriul Oraşului Iaşi în anii1956-1960, ArhMold, 2-3, 1964, p. 411, 417. [Publicaţie]
3. Joseph Bayardi, Planul inginerului Joseph Bayardi de la 1819, 1819 [plan urbanistic]
4. Planul drumului apelor capitalei redicat în anul 1843 şi pus în aplicare de Domnitorul prinţul Mihail Sturza, litografi at la Institutul Albinei, 1857, Institutul Albinei, Bucureşti, 1857
5. ing. Gr. Bejan, Planul oraşului Iaşi, scara 1:10. 000, ridicat între anii 1896-1897 de ing. Gr. Bejan, Bucureşti, 1900
6. Planul oraşului Iaşi, 1955 [plan urbanistic]
7. Planul oraşului Iaşi, 1975 [plan urbanistic]