Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   159160.21
Nume   Situl arheologic de la Iohanisfeld - Obiectiv 8
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Otelec
Localitate   Iohanisfeld
Punct   Obiectiv 8
Reper   Situl se află la cca 1,9 km SE de biserica catolică din Iohanisfeld, la cca 1,12 km E de DN 59 B între Iohanisfeld şi Foeni, la cca 7,73 km V-NV de primăria comunei Giulvăz şi la cca 185 m E de malul estic al canalului Timişaţ.
Reper hidrografic - nume   Timişaţ
Reper hidrografic - tip   canal
Forma de relief   grind
Utilizare teren   agricultură, păşune
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare deschisă
Descriere   Situl este localizat pe un grind natural şi constă într-o aşezare deschisă. Odată cu cea de-a doua ridicare topografică habsburgică terenul este sistematizat pentru agricultură. În urma perieghezei efectuate de DJC Timiş împreună cu MNaB s-a constatat că relativ recent, în perimetrul sitului au fost săpate şanţuri de irigaţie. Situl a fost reperat pe baza materialui arheologic şi pe baza complexelor observabile în profilele şanţurilor. Materialul constă în fragmente de ceramică: tipice (toarte, funduri, buze, butoni, brâuri alveolate) şi atipice şi un fragment de topor perforat. Cronologic, acestea pot fi încadrate în neolitic, mai exact cultura Vinča, faza A şi în Hallstatt.
Observații   Situl este într-o stare de conservare medie, având în prezent destinaţia de teren arabil (jumătatea nordică) şi păşune (jumătatea sudică). A fost afectat de două canale de irigaţie pe direcţia V-E şi N-S. Este expus riscului cauzat de agricultura intensivă, în special de lucrările de îmbunătăţire funciară (nivelare, scarificare).
În imediata apropiere a sitului se află movila de pământ M 25 Ionel.
Descoperitor   Victor Bunoiu, Dragoş Diaconescu
Data descoperirii   2020
Suprafața sitului   5,24 ha
Stare de conservare   medie / 09.02.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 09.02.2021; Agricultură intensivă: 4 / 09.02.2021
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   09.02.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic Vinča / A  

 
 
Aşezare  Hallstatt    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2020 * DIACONESCU Dragoș
* BUNOIU Victor
Direcția Județeană de Cultură Timiș * *
Muzeul Național al Banatului * *

Bibliografie
1. Bertea, Sofia, Obiectiv 8 Ionel, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll