Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   159696.36
Nume   Tumulul 12 de la Isaccea - Movila XXIII
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Oraş Isaccea
Localitate   Isaccea
Punct   Movila XXIII
Reper   Tumulul se află pe DN 22/str. Avram Iancu, la sud de localitatea Isaccea.
Reper hidrografic - nume   Dunăre
Reper hidrografic - tip   fluviu
Utilizare teren   agricultură
Categorie   descoperire funerară
Tip   tumul
Observații   Realizarea diagnosticului arheologic din anul 2017 a constat în efectuarea unei cercetări de suprafaţă, ce a acoperit atât aria ce va fi afectată de proiect cât şi zonele învecinate. Cercetarea arheologică de teren a avut ca obiectiv şi rezervaţia arheologică Movilele Dese (rezervatie care se regaseste la codul RAN 159696.06 si din care face parte si acest tumul), , aceasta din urmă fiind profund afectată de amenajarea unei plantaţii plantaţii viticole după anul 1958. Practic întreaga zonă a fost împărţită atunci în cinci mari parcele cu drumuri de exploatare, afectând o bună parte din perimetrul actualei zone delimitate. Cu acel prilej Expectatus Bujor şi Gavrilă Simion au reuşit să cerceteze şase din cei nouă tumuli afectaţi. Patru tumuli de dimensiuni reduse au fost plantaţi, cercetarea arheologică devenind imposibilă la acea vreme. După 1990 plantaţia viticolă a fost dezafectată, o mare parte a acestuia devenind arabil - fapt ce a amplificat distrugerea siturilor arheologice.
Stare de conservare   precară / 28.02.2019
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 28.02.2019
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   13.01.2020
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tumul  Epoca romană romană  

Tumulul este aplatizat. Pe proprietatea d-nei Maxim Luminiţa Constanţa, a fost realizată în luna mai a anului 2017 o cercetare arheologică preventive. Cu acest prilej, a fost realizată şi o cercetare de teren, care a documentat existenţa la suprafaţa terenului a materielelor ceramice (fragmente de tegulae, fragmente ceramice şi mici fragmente de calcar).

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2017

* STĂNICĂ Aurel
* MOCANU Marian
* PANAIT Valentin
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *

Bibliografie
1. Stănică Aurel Daniel, 2017 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll