Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code159696.36
NameTumulul 12 de la Isaccea - Movila XXIII
CountyTulcea
CommuneOraş Isaccea
City/Town/VillageIsaccea
PlaceMovila XXIII
LandmarkTumulul se află pe DN 22/str. Avram Iancu, la sud de localitatea Isaccea.
Land utilityagricultură
Site Classmovilă funerară
Site Typetumul
NotesRealizarea diagnosticului arheologic din anul 2017 a constat în efectuarea unei cercetări de suprafaţă, ce a acoperit atât aria ce va fi afectată de proiect cât şi zonele învecinate. Cercetarea arheologică de teren a avut ca obiectiv şi rezervaţia arheologică Movilele Dese (rezervatie care se regaseste la codul RAN 159696.06 si din care face parte si acest tumul), , aceasta din urmă fiind profund afectată de amenajarea unei plantaţii plantaţii viticole după anul 1958. Practic întreaga zonă a fost împărţită atunci în cinci mari parcele cu drumuri de exploatare, afectând o bună parte din perimetrul actualei zone delimitate. Cu acel prilej Expectatus Bujor şi Gavrilă Simion au reuşit să cerceteze şase din cei nouă tumuli afectaţi. Patru tumuli de dimensiuni reduse au fost plantaţi, cercetarea arheologică devenind imposibilă la acea vreme. După 1990 plantaţia viticolă a fost dezafectată, o mare parte a acestuia devenind arabil - fapt ce a amplificat distrugerea siturilor arheologice.
State of preservationprecară / 28.02.2019
Human riskAgricultură intensivă: 4 / 28.02.2019
Ownershipprivat
Last record update13.1.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Tumul  Epoca romană romană Tumulul este aplatizat. Pe proprietatea d-nei Maxim Luminiţa Constanţa, a fost realizată în luna mai a anului 2017 o cercetare arheologică preventive. Cu acest prilej, a fost realizată şi o cercetare de teren, care a documentat existenţa la suprafaţa terenului a materielelor ceramice (fragmente de tegulae, fragmente ceramice şi mici fragmente de calcar).  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. evaluare de teren 2017
Name Forename Role
STĂNICĂ Aurel 1
MOCANU Marian
PANAIT Valentin
Institution Role
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 1

Bibliography
1. Stănică Aurel Daniel, 2017 [Fişă de sit] (site record source)