Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   159696.39
Nume   Tumulul 15 de la Isaccea - Movila A-IX
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Oraş Isaccea
Localitate   Isaccea
Punct   Movila A-IX
Reper   Tumulul se află pe DN 22/str. Avram Iancu, la sud de localitatea Isaccea.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Utilizare teren   agricultură
Categorie   descoperire funerară
Tip   tumul
Observații   Realizarea diagnosticului arheologic din 2017 a constat în efectuarea unei cercetări de suprafaţă, ce a acoperit atât aria ce va fi afectată de proiect cât şi zonele învecinate. Cercetarea arheologică de teren a avut ca obiectiv şi rezervaţia arheologică Movilele Dese, aceasta din urmă fiind profund afectată de amenajarea unei plantaţii plantaţii viticole după anul 1958. Practic întreaga zonă a fost împărţită atunci în cinci mari parcele cu drumuri de exploatare, afectând o bună parte din perimetrul actualei zone delimitate. După 1990 plantaţia viticolă a fost dezafectată, o mare parte a acestuia devenind arabil - fapt ce a amplificat distrugerea siturilor arheologice.
Planul publicat în raportul din 1960 este însoţită de o descriere detaliată a repartiţiei vestigiilor arheologice pe teren şi constituie un document important cu privire la reconstituirea părţii de Nord a rezervaţiei Movilele Dese, a peisajului antic, precum şi a drumuri din perioada romană.
Data descoperirii   1958
Stare de conservare   precară / 04.03.2019
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 04.03.2019
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   13.01.2020
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tumul  Epoca romană romană  

Tumulul este aplatizat.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2017

* STĂNICA Aurel
* MOCANU Marian
* PANAIT Valentin
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea * *
2. cercetare de teren 1958

* BUJOR Expectatus
* GAVRILĂ Simion

Bibliografie
1. Stănică Aurel Daniel, nepublicat, 2017 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll