Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code159696.39
NameTumulul 15 de la Isaccea - Movila A-IX
CountyTulcea
CommuneOraş Isaccea
City/Town/VillageIsaccea
PlaceMovila A-IX
LandmarkTumulul se află pe DN 22/str. Avram Iancu, la sud de localitatea Isaccea.
Land utilityagricultură
Site Classmovilă funeară
Site Typetumul
NotesRealizarea diagnosticului arheologic din 2017 a constat în efectuarea unei cercetări de suprafaţă, ce a acoperit atât aria ce va fi afectată de proiect cât şi zonele învecinate. Cercetarea arheologică de teren a avut ca obiectiv şi rezervaţia arheologică Movilele Dese, aceasta din urmă fiind profund afectată de amenajarea unei plantaţii plantaţii viticole după anul 1958. Practic întreaga zonă a fost împărţită atunci în cinci mari parcele cu drumuri de exploatare, afectând o bună parte din perimetrul actualei zone delimitate. După 1990 plantaţia viticolă a fost dezafectată, o mare parte a acestuia devenind arabil - fapt ce a amplificat distrugerea siturilor arheologice.
Planul publicat în raportul din 1960 este însoţită de o descriere detaliată a repartiţiei vestigiilor arheologice pe teren şi constituie un document important cu privire la reconstituirea părţii de Nord a rezervaţiei Movilele Dese, a peisajului antic, precum şi a drumuri din perioada romană.
Date of discovery1958
State of preservationprecară / 04.03.2019
Human riskAgricultură intensivă: 4 / 04.03.2019
Ownershipprivat
Last record update13.1.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Tumul  Epoca romană romană Tumulul este aplatizat.  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. evaluare de teren 2017
Name Forename Role
STĂNICA Aurel 1
MOCANU Marian 1
PANAIT Valentin 1
Institution Role
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea 1
2. cercetare de teren 1958
Name Forename Role
BUJOR Expectatus
GAVRILĂ Simion

Bibliography
1. Stănică Aurel Daniel, nepublicat, 2017 [Fişă de sit] (site record source)