Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code140734.08
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010SJ-I-m-A-04909.01
NameCastrul roman Porolissum de la Jac - Pomet
CountySălaj
CommuneCreaca
City/Town/VillageJac
PlacePomet
LandmarkCastrul se e află pe dealul Pomet.
Geomorphologydeal
Site Classlocuire militară
Site Typecastru
DescriptionCastrul are dimensiunile de 225 / 295 m (castrul mare, faza de piatră, Caracalla - 230 / 300 m) (sub acest castru se pare că a existat un altul mai vechi construit în timpul împăratului Traian - fază de pământ cu dimensiunile de 160 / 120 m).
Human riskAfectare parţială: 2 / 09.01.2020
Last record update27.9.2019
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Castru  Epoca romană (sec. II - IV) romană Castrul are formă patrulateră, cu câte o poartă pe fiecare latură, drumurile care pornesc de la porţi se întretaie în zona centrală unde este amplasată clădirea comandamentului. În Pretentura au fost identificate barăci ale soldaţilor, cisterna de apă şi altele.
În 2014 au avut loc lucrări de cercetare a traseului drumului roman din castru (via praetoria, via principalis sinistra şi via decumana).
Măsurătorile geomagnetice nu au evidenţiat prezenţa blocurilor de piatră din pavajul drumului via principalis sinistra. Nici în urma sondajelor nu s-au descoperit dale de piatră sau urme de amenajare a patului rutier cu nisip sau pietriş.
Materialul arheologic recoltat cu ocazia cercetării drumului ce duce spre porta decumana provine de la clădirile aflate în partea de sus a pantei, şi constă în cărămizi, ţigle, fragmente arhitectonice, fragmente de vase ceramice, cuie, piroane, scoabe, obiecte din bronz, fier şi 4 monede. Artefactele descoperite pe drum şi în zona rigolelor poate fi datat într-o perioadă foarte lungă de timp, de pe la jumătatea secolului II p. Chr. până după mijlocul secolului III p. Chr.
Materialul arheologic recoltat cu ocazia cercetării drumului ce intră prin porta praetoria şi duce către comandament este bogat şi constă în cărămizi, ţigle, fragmente arhitectonice, fragmente de vase ceramice, cuie, piroane, scoabe, obiecte din bronz, fier, o monedă, o fibulă şi foarte multe fragmente de la o statuie colosală (sau mai multe) din bronz, unele cu urme de aurire. Între acestea se remarcă un fragment din zona umărului, cu dimemsiunile de 30 cm lungime şi 15 cm lăţime.

Trupele cantonate aici, de-a lungul existenţei sale ca bazã militarã, au fost detaşamente din: Legiunile III-a Flavia Felix, a XIII-a Gemina, a V-a Macedonica, a III-a Galica, a VII-a Gemina Felix, precum şi Cohortele I Ulpia Brittonum, a V-a Lingonum, I Augusta Ituraeorum, a II-a Britanorum, a III-a Dacorum, a VI-a Thracum, I Hispanorum şi Numerus Palmyrenorum.
 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2014 Sector: Drumurile romane
Name Forename Role
POP Horea Dionisiu 1
PRIPON Emanoil 1
TAMBA Dumitru Gheorghe 1
DEAC Dan 1
Institution Role
MJIA Zalău 1

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2011, poz. 134 [Ordin MCC] (site record source)
2. Pop, Horea Dionisiu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 118-120, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5336&d=Jac-Creaca-Salaj-Pomet-2014 [Publicaţie]
3. Luca, Sabin Adrian; Gudea, Nicolae, Repertoriul arheologic al județului Sălaj, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2010, 71, https://www.academia.edu/2479799/Sabin_Adrian_LUCA_Nicolae_GUDEA_Repertoriul_arheologic_al_jude%C8%9Bului_S%C4%83laj_The_Archaeological_Repertoire_of_S%C4%83laj_County_Romania_ [Publicaţie]
4. Nejur, Doina, Studiu de fundamentare privind evoluţia istorico-urbanistică a localităţilor comunei Creaca, 2013, 25 [PUG]