Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   176481.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VN-I-s-B-06379
Nume   Situl arheologic de la Lespezi - Dealul Bisericii
Județ   Vrancea
Unitate administrativă   Homocea
Localitate   Lespezi
Punct   Dealul Bisericii
Reper   Situl arheologic se găseşte la limita estică a localităţii şi la nord-est de biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Lespezi, între două izvoare.
Reper hidrografic - nume   Polocin
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură; păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl se află un interfluviu format în bazinul de recepţie al pârâului Prisăcii, care prezintă pante destul de abrupte spre nord, vest şi sud, pentru ca spre est să se desfăşoare pe platoul interfluviului format de cele două izvoare, afectat însă de alunecările de teren.
Data descoperirii   1966
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 2 / 19.04.2023
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   19.04.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic Cucuteni / A  

A fost descoperită o depunere de lutuiri arse de la locuinţe precum şi fragmente ceramice tipice culturii eneolitice Cucuteni.

VN-I-m-B-06379.02 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. VIII - IX) Dridu  

A fost descoperit un bordei.

VN-I-m-B-06379.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi COTIUGĂ Vasile
2. cercetare de salvare 1974

Muzeul Judeţean de Istorie din Bacău MITREA Ioan

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2403-2404, poz. 83-85 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Institutul Național al Patrimoiului, Lista Monumentelor Istorice 2015, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.02.2016, București, 2016, 2676, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-VN.pdf [Publicaţie]
4. Mitrea, Ioan, Descoperiri prefeudale din regiunea central-estică a Carpaţilor Orientali şi din zona de contact cu Podişul Moldovei, Carpica, I, 1968, 254-255, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=6997-descoperiri-prefeudale-din-regiunea-central-estica-a-carpatilor-orientali-si-din-zona-de-contact-cu-podisul-moldovei--carpica--i-1968 [Publicaţie]
5. Mitrea, Ioan, Săpăturile de salvare din aşezarea prefeudală de la Lespezi-Homocea, Carpica, VIII, Bacău, 1976, 183-190, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=7113-sapaturile-de-salvare-din-asezarea-prefeudala-de-la-lespezi-homocea--carpica--viii-1976 [Publicaţie]
6. Mitrea, Ioan, Cercetări arheologice privind secolele IV-XI în judeţul Vrancea, VRANCEA - Studii şi Comunicări, I, Focșani, 1978, 45−80, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=3491-cercetari-arheologice-privind-secolele-iv-xi-in-judetul-vrancea--vrancea-studii-si-comunicari-complexul-muzeal-al-judetului-vrancea--i-1978 [Publicaţie]
7. Bobi, Victor, Contribuții la repertoriul arheologic al județului Vrancea (dovezi ale continuității de locuire, din secolele II−VII e.n.), VRANCEA - Studii şi Comunicări, IV, Focșani, 1981, 97−140, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=22939-contributii-la-repertoriul-arheologic-al-judetului-vrancea-dovezi-ale-continuitatii-de-locuire-sec-i-vii-e-n--vrancea-studii-si-comunicari-complexul-muzeal-al-judetului-vrancea--iv-1981 [Publicaţie]
8. Cotiugă, Vasile, Studiu istoric de fundamentare a documentației de urbanism pentru P.U.G. com. Homocea, jud. Vrancea, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Homocea, județul Vrancea, 2020 [Publicaţie]
9. Cotiugă, Vasile, 2020 [Fişă de sit]
 
 
Scroll