Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   97615.01
Nume   Situl arheologic Lespezi - Groapa lui Cazacu
Județ   Iaşi
Unitate administrativă   Lespezi
Localitate   Lespezi
Punct   Groapa lui Cazacu (Dealul Morii)
Reper   Situl se află în partea de sud-est a satului Sireţel, pe partea stângă a pârâului Sireţel, pe Dealul Morilor, în locul numit Groapa lui Cazacu, o alunecare de teren activă.
Reper hidrografic - nume   Sireţel
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură; păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Situl se întinde atât pe raza UAT-ului Sireţel, cod RAN 99110.04, cât şi pe raza UAT-ului Lespezi, cod RAN 97615.01.
Stare de conservare   bună / 08.11.2022
Regim de proprietate   public şi privat
Data ultimei modificări a fişei   08.11.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic mijlociu Cucuteni / A şi B  

Au fost descoperite fragmente ceramice care atestă o locuire în fazele A şi B ale culturii Cucuteni

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2021

SC Arheo Management SRL COTIUGĂ Vasile
2. cercetare de suprafață 1984

Institutul de Istorie și Arheologie "A.D. Xenopol", Iași CHIRICA Vasile
Inspectoratul Școlar Județean Iași TĂNĂSACHI Tănăsachi

Bibliografie
1. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a sitului arheologic Sirețel - Groapa lui Cazacu/Dealul Morii, comuna Sirețel, jud. Iași, Iași, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Chirica, Vasile; Tănăsachi, Marcel, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol. II, Junimea, Iași, 1985, 371 [Publicaţie]
3. Cotiugă, Vasile, Studiu istoric de fundamentare a documentației de urbanism pentru P.U.G. com. Șirețel, jud. Iași, Iași, 2021 [Studiu istoric] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll