Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   9583.18
Nume   Şanţul şi valul de pământ de la Lipova - Dealul Lipova E
Județ   Arad
Unitate administrativă   Oraş Lipova
Localitate   Lipova
Punct   Dealul Lipova E
Reper   Obiectivul arheologic se află la 3,99 km ENE de biserica ortodoxă din Lipova; la 4,11 km VSV de biserica ortodoxă din Milova; la 150 m V de DJ 682 Lipova – Ususău şi la 470 m S de versantul stâng al Râului Mureş.
Reper hidrografic - nume   Mureş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   sistem defensiv
Descriere   Obiectivul este amplasat pe latura de ESE a Dealului Lipova, deasupra abruptului care domină DJ 682 Lipova - Ususău, cu vizibilitate excepţională asupra bazinetului Ususăului şi a cursului Mureşului până la Milova. Accesul spre acest punct se poate realiza de-a lungul unui ogaş, amplasat pe latura sudică a sa, urmărindu-se traiectul unui drum puternic adâncit în coastă şi care câştigă altitudine prin serpentine meşteşugit croite. Aceasta poate reprezenta un posibil drum medieval sau antic, care asigura accesul dinspre SE pe culmea principală a Dealului Lipova. Obiectivul avut în discuţie acum, este reprezentat de un şanţ cu adâncimea de cca. 3 m, cu profil în formă de U, orientat perpendicular pe capătul culmii principale a Dealului Lipova şi cu o lungime păstrată de 66 m. Întreg arealul din jurul acestui şanţ este răvăşit de alte urme ale unei intervenţii antropice vechi (şanţuri, gropi, movile de pământ), dar investigaţiile atente nu au surprins nici un fel de artefacte arheologice care să permită formularea unei cronologii. În stadiul actual al investigaţiilor este dificil de precizat dacă acest şanţ şi intervenţiile antropice adiacente pot fi legate de existenţa unei fortificaţii (eventual de impresionantul şanţ şi val de pământ hallstattian de la obiectivul 7, amplasat la 350 m spre SV). Nu este exclus ca respectivele intervenţii să aibă legătură cu posibile tranşee şi fortificaţii din Al Doilea Război Mondial, dar acest lucru va putea fi lămurit doar prin demararea unor campanii de săpături arheologice.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 13.04.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 13.04.2016
Data ultimei modificări a fişei   07.09.2020
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Şanţ şi Val         
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest Timişoara MĂRUIA Liviu
OANA Borlea
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll