Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   9583.18
Name   Şanţul şi valul de pământ de la Lipova - Dealul Lipova E
County   Arad
Commune   Oraş Lipova
City/Town/Village   Lipova
Place   Dealul Lipova E
Landmark   Obiectivul arheologic se află la 3,99 km ENE de biserica ortodoxă din Lipova; la 4,11 km VSV de biserica ortodoxă din Milova; la 150 m V de DJ 682 Lipova – Ususău şi la 470 m S de versantul stâng al Râului Mureş.
Hydrographic landmark - name   Mureş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   Deal
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   sistem defensiv
Description   Obiectivul este amplasat pe latura de ESE a Dealului Lipova, deasupra abruptului care domină DJ 682 Lipova - Ususău, cu vizibilitate excepţională asupra bazinetului Ususăului şi a cursului Mureşului până la Milova. Accesul spre acest punct se poate realiza de-a lungul unui ogaş, amplasat pe latura sudică a sa, urmărindu-se traiectul unui drum puternic adâncit în coastă şi care câştigă altitudine prin serpentine meşteşugit croite. Aceasta poate reprezenta un posibil drum medieval sau antic, care asigura accesul dinspre SE pe culmea principală a Dealului Lipova. Obiectivul avut în discuţie acum, este reprezentat de un şanţ cu adâncimea de cca. 3 m, cu profil în formă de U, orientat perpendicular pe capătul culmii principale a Dealului Lipova şi cu o lungime păstrată de 66 m. Întreg arealul din jurul acestui şanţ este răvăşit de alte urme ale unei intervenţii antropice vechi (şanţuri, gropi, movile de pământ), dar investigaţiile atente nu au surprins nici un fel de artefacte arheologice care să permită formularea unei cronologii. În stadiul actual al investigaţiilor este dificil de precizat dacă acest şanţ şi intervenţiile antropice adiacente pot fi legate de existenţa unei fortificaţii (eventual de impresionantul şanţ şi val de pământ hallstattian de la obiectivul 7, amplasat la 350 m spre SV). Nu este exclus ca respectivele intervenţii să aibă legătură cu posibile tranşee şi fortificaţii din Al Doilea Război Mondial, dar acest lucru va putea fi lămurit doar prin demararea unor campanii de săpături arheologice.
Discoverer   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 13.04.2016
Human risk   Afectare parţială: 3 / 13.04.2016
Last record update   22.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Şanţ şi Val         
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest Timişoara MĂRUIA Liviu
OANA Borlea
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan

Bibliography
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll