Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN9583.21
NumeSitul arheologic de la Lipova
JudețArad
Unitate administrativăOraş Lipova
LocalitateLipova
ReperSitul arheologic se află la 3,2 km SE de biserica ortodoxă din Lipova, la 3,15 km SSE de biserica ortodoxă din Şoimoş, la 5,9 km VNV de biserica ortodoxă din Ususău şi la 2,4 km S de versantul stâng al Râului Mureş, pe un interfluviu creat de doi afluenţi stânga ai Râului Mureş, fără nume (în hărţie topografice 1:25.000, ediţia 1975).
Forma de reliefDeal
Utilizare terenagricultură
CategorieSursă
TipZonă de provenienţă a materiei prime
DescriereObiectivul ocupă partea superioară a unui platou, format pe un interfluviu dintre două pâraie fără nume, afluente stânga ale Râului Mureş. Cele două pâraie, cu apă doar la precipitaţii bogate, au generat văi cu o adâncime relativă de cca 30 m, cu versanţi cu pante domoale, dar afectate de eroziunea torenţială. Platoul prezintă o expunere generală V-E, cu largă vizibilitate spre amontele Văii Mureşului, spre bazinetul depresionar al Ususăului. În partea de NE a sitului se găseşte un izvor de coastă, actualmente colmatat. Culoarea solului este gălbui-deschisă, cu textură lutos-nisipoasă, provenind din depozitele aluvionare ale albiei majore a Mureşului. Pâraiele respective îşi au obârşia pe latura estică a Dealului Târşete (203,8 m atitudine).
DescoperitorLiviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Data descoperirii2009
Stare de conservaremedie / 13.04.2016
Riscuri antropiceAgricultură intensivă: 3 / 13.04.2016
Data ultimei modificări a fişei8.4.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Zonă de provenienţă a materiei prime  Nedeterminată   Cercetările arheologice de teren nu au surprins artefacte arheologice care să permită, prin identificarea unor piese tipice, formularea unor opinii de cronologizare. Nu este exclus ca materialul litic provenind din obiectivele Lipova 9, 10, 11, 12, 13 să fi fost utilizat pentru confecţionarea cremenilor şi amnarelor în Evul Mediu sau la începutul epocii moderne.
cercetările arheologice de teren au descoperit numeroase fragmente de material litic (îndeosebi silex de mai multe nuanţe: cafeniu, brun deschis, brun roşcat, etc.). Materialul arheologic este reprezentat atât de galeţi aflaţi în diferite stadii de debitare, cât şi de aşchii, majoritatea atipice. În vederea studiului au fost recoltate: galeţi şi aşchii atipice de silex şi jasp, aflate în diferite stadii de debitare (20); fragmente ceramice medieval târzii atipice (1).

Sursă de provenienţă a materiei prime sau zonă de prelucrare primară a acesteia.
 
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. periegheză 2009
Nume Prenume Rol
MĂRUIA Liviu 1
BOLCU Lavinia 1
VEDRILĂ Ioan 1
PÎRPÎLIȚĂ Elena 1
Instituţia Rol
U Timişoara 1

Bibliografie
1. Măriua, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)