Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   9583.21
Nume   Situl arheologic de la Lipova
Județ   Arad
Unitate administrativă   Oraş Lipova
Localitate   Lipova
Reper   Situl arheologic se află la 3,2 km SE de biserica ortodoxă din Lipova, la 3,15 km SSE de biserica ortodoxă din Şoimoş, la 5,9 km VNV de biserica ortodoxă din Ususău şi la 2,4 km S de versantul stâng al Râului Mureş, pe un interfluviu creat de doi afluenţi stânga ai Râului Mureş, fără nume (în hărţie topografice 1:25.000, ediţia 1975).
Reper hidrografic - nume   Mureş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   Sursă
Tip   Zonă de provenienţă a materiei prime
Descriere   Obiectivul ocupă partea superioară a unui platou, format pe un interfluviu dintre două pâraie fără nume, afluente stânga ale Râului Mureş. Cele două pâraie, cu apă doar la precipitaţii bogate, au generat văi cu o adâncime relativă de cca 30 m, cu versanţi cu pante domoale, dar afectate de eroziunea torenţială. Platoul prezintă o expunere generală V-E, cu largă vizibilitate spre amontele Văii Mureşului, spre bazinetul depresionar al Ususăului. În partea de NE a sitului se găseşte un izvor de coastă, actualmente colmatat. Culoarea solului este gălbui-deschisă, cu textură lutos-nisipoasă, provenind din depozitele aluvionare ale albiei majore a Mureşului. Pâraiele respective îşi au obârşia pe latura estică a Dealului Târşete (203,8 m atitudine).
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 13.04.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 13.04.2016
Data ultimei modificări a fişei   22.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Zonă de provenienţă a materiei prime  Nedeterminată    

Cercetările arheologice de teren nu au surprins artefacte arheologice care să permită, prin identificarea unor piese tipice, formularea unor opinii de cronologizare. Nu este exclus ca materialul litic provenind din obiectivele Lipova 9, 10, 11, 12, 13 să fi fost utilizat pentru confecţionarea cremenilor şi amnarelor în Evul Mediu sau la începutul epocii moderne.
cercetările arheologice de teren au descoperit numeroase fragmente de material litic (îndeosebi silex de mai multe nuanţe: cafeniu, brun deschis, brun roşcat, etc.). Materialul arheologic este reprezentat atât de galeţi aflaţi în diferite stadii de debitare, cât şi de aşchii, majoritatea atipice. În vederea studiului au fost recoltate: galeţi şi aşchii atipice de silex şi jasp, aflate în diferite stadii de debitare (20); fragmente ceramice medieval târzii atipice (1).

Sursă de provenienţă a materiei prime sau zonă de prelucrare primară a acesteia.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest, Timişoara MĂRUIA Liviu
BOLCU Lavinia
VEDRILĂ Ioan
PÎRPÎLIȚĂ Elena

Bibliografie
1. Măriua, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll