Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160699.42
Nume   Aşezarea gumelniţeană de la Luncaviţă - La Cioara (Lta 34)
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Luncaviţa
Localitate   Luncaviţa
Punct   La Cioara
Reper   Situl se află în intravilan, în partea de est a localităţii.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire, agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În 1975, El. Lăzurcă a iniţiat în acest sit, printr-un mic sondaj, seria săpăturilor de salvare în aşezările aparţinând culturii Gumelniţa de pe teritoriul judeţului Tulcea. Dimensiunile secţiunii trasate cu acest prilej au fost de 17 × 1,50 m. Potrivit afirmaţiilor cercetătoarei, doar pe 5 m din lungimea totală s-a putut realiza o "cercetare riguroasă". Din păcate, în acest context, nu au putut fi luate în considerare decât observaţiile făcute pe o mică porţiune din suprafaţa cercetată, cea mai mare parte din zona sondată fiind inclusă în spaţiul afectat de ploile din anii 1970 şi 1972 care au distrus, se pare, o parte importantă a aşezării. Deşi a fost identificat un strat cultural având o grosime de 1,55 m, nu s-a individualizat nici un complex arheologic cu materiale aparţinând culturii Gumelniţa. Autoarea cercetării a remarcat bogăţia materialului ceramic adunat, care ar fi oferit în opinia sa date noi privind prezenţa comunităţilor culturii Gumelniţa în nordul Dobrogei, insuficiente însă pentru a se putea spune cu certitudine că locuirea din punctul amintit ar fi dăinuit de-a lungul întregii evoluţii a culturii. Aceeaşi cercetătoare a publicat o notă asupra unui vas zoomorf, descoperit întâmplător în acelaşi loc, în anul 1970. Într-un studiu consacrat uneltelor şi armelor litice din colecţiile. Muzeului de Istorie şi Arheologie din Tulcea, apărut ulterior, au fost analizate micro- şi macroscopic (observaţii asupra structurii, texturii şi compoziţiei mineralogice a rocilor) un topor şi o cute înregistrate în punctul La Cioara, ambele atribuite culturii Gumelniţa. Materialele arheologice au fost amintite şi în cadrul unei lucrări de sinteză asupra epocii neo-eneolitice în Dobrogea.
Observații   Situl este grav afectat pe întreaga suprafaţă de locuirea din zonă. Amenajarea fundaţiilor diferitelor clădiri a contribuit în mare măsură la distrugerea stratului arheologic
Descoperitor   Lăzurcă El.
Data descoperirii   1975
Stare de conservare   grav afectat / 07.04.2020
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 07.04.2020; Afectare parţială: 5 / 07.04.2020; Agricultură intensivă: 5 / 07.04.2020
Regim de proprietate   privat
Proprietar   privat
Data ultimei modificări a fişei   05.10.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic Gumelniţa  

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2012 ICEM TulceaMICU Cristian
AILINCĂI Sorin
MIHAIL Florian
STĂNICĂ Aurel
COSTEA Iuliana
DIMA Ligia
MOCANU Marian
IACOB Mihaela
PARASCHIV Dorel
PANAIT Valentin
2. sondaj 1975 * LĂZURCĂ Elena

Bibliografie
1. Micu, Cristian; Ailincăi Sorin; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Panait, Valentin; Costea, Iuliana; Dima, Ligia; Mocanu, Marian; Iacob, Mihaela; Paraschiv, Dorel, Studiu Istoric și arheologic comuna Luncavița, 2012 [PUG] (sursa fişei de sit)
2. Lăzurcă, Elena, Raport asupra cercetărilor arheologice realizate în localitatea, punctul „La Cioara”, manuscris aflat în arhiva ICEM Tulcea, 1975 [Document de arhivă]
3. Lăzurcă, Elena, Un vas zoomorf gumelniţean descoperit la Luncaviţa, Peuce, 6, 1977, 19-22 [Publicaţie]
4. Lăzurcă, Elena, Noi date obţinute în urma analizelor de laborator asupra uneltelor şi armelor litice din colecţia Muzeului din Tulcea, Peuce, 9, 1984, 281-291, 649-658 [Publicaţie]
5. Hașotti, P.; Lăzurcă, Elena, Civilizaţii pretracice în Dacia Pontică, SympThrac, 7, 1989, 39-48 [Publicaţie]
6. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Carozza, L.; Florea, M., Câteva observații asupra unor situri eneolitice din zona de nord a Dobrogei, Peuce S.N., 7, 2009, 7-48 [Publicaţie]