Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160699.22
Nume   Situl arheologic de la Luncaviţa - Valea Joiţei (Lta 16)
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Luncaviţa
Localitate   Luncaviţa
Punct   Valea Joiţei (Valea Moacii)
Reper   Aşezarea se află în marginea de sud-vest a satului Luncaviţa, pe platoul unui deal aflat pe partea dreaptă a Văii Joiţei.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În vara anului 2006, în cadrul programului de cercetare a microzonei Luncaviţa, au fost efectuate două sondaje cu dimensiunile de 4 × 4 m dispuse la o distanţă de 8 m pe direcţia E-V, denumite caseta I şi caseta II. Stratigrafia aşezării este relativ simplă: sub solul vegetal, deranjat de lucrările agricole, gros de 0,20-0,30 m, se află un strat de culoare neagră-cenuşie, gros de până la 0,75 m în caseta I şi aproximativ 0,50 m în caseta II, sub care se află solul steril. În stratul vegetal au fost descoperite puţine fragmente ceramice hallstattiene şi romane atipice, dar şi o parte a unui vas barbotinat, decorat cu degetul, ce poate fi atribuit culturii Gumelniţa.
Observații   Situl este grav afectat de interveţiile antropice. Lucrările agricole au distrus partea superioară a stratului arheologic.
Data descoperirii   2006
Suprafața sitului   6 ha
Stare de conservare   grav afectat / 02.04.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 02.04.2020; Agricultură intensivă: 5 / 02.04.2020
Regim de proprietate   privat
Proprietar   privat
Data ultimei modificări a fişei   04.10.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
groapi  Hallstatt (sec. VIII a. Chr.) Babadag      
aşezare  Hallstatt (sec. VIII a. Chr.) Babadag  

Au fost descoperite fragmente ceramice. Pe ansamblul celor două sondaje au fost cercetate, total sau parţial, opt complexe (gropi). Materialul arheologic descoperit indică o datare a sitului în perioada târzie a culturii Babadag, probabil sfârşitul sec. VIII a.Chr


 
aşezare  Epoca romană    

Au fost descoperite fragmente ceramice specifice acestei perioade.


 
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. sondaj 2006      

Bibliografie
1. Micu, Cristian; Ailincăi, Sorin; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Panait, Valentin; Costea, Iuliana; Dima, Ligia; Mocanu, Marian; Iacob, Mihaela; Paraschiv, Dorel, Studiu Istoric și arheologic comuna Luncavița, 2012 [PUG] (sursa fişei de sit)
2. Ailincăi, Sorin; Micu, Cristian; Maille, M., Nouveaux établissements du premier Âge du Fer découverts au nord-ouest de la Dobroudja, Peuce S.N., II, 2004, 33-40 [Publicaţie]
3. Ailincăi, Sorin, Noi descoperiri din prima epocă a fierului pe teritoriul comunei Luncaviţa (jud. Tulcea), Peuce S.N., VI, 2008, 133-148 [Publicaţie]
 
 
Scroll