Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   9672.01
Nume   Aşezarea de la Măderat - La Holdiţe
Județ   Arad
Unitate administrativă   Oraş Pâncota
Localitate   Măderat
Punct   La Holdiţe (La Hodaie, Magyarád)
Reper   Situl se află la 1,38 km sud-est de biserica ortodoxă din Măderat, 2,75 km nord-vest de biserica ortodoxă din Agrişul Mare, 6,25 km sud-vest de biserica din Târnova şi 350 m sud de şoseaua Măderat-Agrişul Mare (DC88); amplasat pe o terasă aflată la baza Dealului Milcoveni; pe malul vestic al Prâului Cânepişului.
Reper hidrografic - nume   Cânepiş
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Data descoperirii   2015
Stare de conservare   medie / 09.12.2018
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 09.12.2018
Regim de proprietate   Privată
Data ultimei modificări a fişei   09.12.2018
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
unelte / unealtă Neolitic        
Aşezare  Neolitic târziu Tisa  

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2015 * ROGOZEA Octavian-Cristian
* BREZOVAN Alexandru
Universitatea de Vest Timișoara * *

Bibliografie
1. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.604 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Marton, L., Die wichtigsten Resultate vor- und frühgeschichtlicher Forschung in Ungarn (1911), Prehistorisches Zeitschrift, IV, 1912, 175-191 [Publicaţie]
3. Marton, Roska, Erdély Régészeti Repertóriuma I, Koloszvar, 1942, 140 [Publicaţie]
4. Dudaş, Fl., Repertoriul arheologic al Ţării Zarandului în lumina ultimelor descoperiri, Revista Muzeelor, IV, 1970, 355-358 [Publicaţie]
5. Dumitraşcu, Sever; Mălăiescu, Dumitru; Dudaş, Fl., Aşezarea dacică de la Moroda din sec II-IV e.n., Lucrări Ştiinţifice Oradea, Seria B, 1970, 161-178, p. 161, nota 5 [Publicaţie]
6. coordonator Crişan, I. H., Repertoriul arheologic al Mureşului inferior. I. Judeţul Arad, Timișoara, 1999, 81 [Repertoriu]
7. Rogozea, Octavian-Cristian; Berzovan, Alexandru; Pădurean, Eugen, Contribuții la repertoriul așezărilor neolitice târzii de pe repertoriul județului Arad, Ziridava, XXX, 2016, 7-26, http://www.z-studarch.ro/2016_30/7.pdf [Publicaţie]
 
 
Scroll