Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   153259.04
Nume   Situl arheologic de la Măgura - TELEOR 008 Alexandria - VTr 02 ("Cioroaica")
Județ   Teleorman
Unitate administrativă   Măgura
Localitate   Măgura
Punct   Măgura - TELEOR 008 Alexandria - VTr 02 (Cioroaica)
Reper   Situl se află la vest de sat, în lunca Teleormanului, pe malul drept, în "valea Cioroaica", la cca. 1100 m SE de DJ 504.
Reper hidrografic - nume   Teleorman
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl are dimensiuni de aprox. 800x300 m pe axele E-V/ N-S. Au fost descoperite fragmente ceramice, unelte de silex şi os, plastică antropomorfă şi morminte din sec. IV d.Hr..
Observații   Aşezarea este parţial afectată de o reţea de şanţuri de desecare excavate la începutul anilor ’80, precum şi de lucrările agricole practicate înainte de anul 1989, în momentul de faţă având destinaţia de izlaz.
Situl se află în curs de clasare, pentru care a fost emis „Avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, nr. 164/E/08.06.2004, privind clasarea în grupa A”. Iniţial, datorită lipsei planurilor cadastrale, s-a considerat în mod eronat că aparţine administrativ com. Orbeasca, sat Lăceni. În realitate, se află în cea mai mare parte pe teritoriul administrativ al mun. Alexandria, iar o mică parte, în nord-vest, pe teritoriul U.A.T. Măgura. Îi sunt alocate două coduri RAN, 151807.24 şi 153259.04.
Data ultimei modificări a fişei   18.06.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic timpuriu Boian / Giuleşti, Spanţov  

 
 
Aşezare  Neolitic dezvoltat Gumelniţa / A2  

 
 
Necropolă  Epoca migraţiilor (sec. IV d.Hr)    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. sondaj 1998-2000

Sondaje efectuate în cadrul proiectului SRAP.

* BAILEY D. W.
* ANDREESCU R. R.

Bibliografie
1. Bailey, Douglas et alii, Southern Romania Archaeological Project. Preliminary Report 1998, School of History and Archaeology, Cardiff University, Cardiff, 1999 [Publicaţie]
2. Bailey, Douglas et alii, Southern Romania Archaeological Project. Second Preliminary Report, School of History and Archaeology, Cardiff University, Cardiff, 2001 [Publicaţie]
3. Andreescu, Radian et alii, Locuirea neo-eneolitică din valea Teleormanului, zona Lăceni-Măgura (Southern Romania Archaeological Project), Studii de Preistorie, 1, 2001, 33-46 [Publicaţie]
4. Bailey, Douglas et alii, Alluvial landscape in the temperate Balkan neolithic: transition to tells, Antiquity, 76, 2002, 349-355 [Publicaţie]
5. Howard, A.J. et alii, Late-glacial and Holocene river development in the Teleorman Valley on the southern Romanian Plain, Journal of Quaternary Sciences, 19(3), 2004, 271-280 [Publicaţie]
6. Mirea, P., Descoperirile funerare Sântana de Mureş-Cerneahov de la Lăceni-Cioroaica (jud. Teleorman), Danubius, XXIII, 2005, 33-42 [Publicaţie]
7. Mirea, Pavel et alii, Studiu arheologic şi istoric aferent PUG - ului municipiului Alexandria, jud. Teleorman, Alexandria, 2016 [PUG]
8. Mirea, Pavel, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll