Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   39480.02
Nume   Aşezarea Cucuteni de la Mândreşti - Podul lui Anton
Județ   Botoşani
Unitate administrativă   Ungureni
Localitate   Mândreşti
Punct   Podul lui Anton
Reper   Aşezarea este situată extravilan, la 800 m est de sat, pe partea dreaptă a căii ferate Dorohoi-Iaşi, pe un promontoriu care domină valea Jijiei.
Reper hidrografic - nume   Jijia
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură; exploatarea lutului
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare fortificată
Descoperitor   A. Crâşmaru
Data descoperirii   1970
Suprafața sitului   26666.299354 mp
Stare de conservare   precară / 23.01.2012
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 23.01.2012
Data ultimei modificări a fişei   02.11.2012
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare fortificată  Eneolitic dezvoltat Cucuteni / A-B  

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 1973 Colectivul Repertoriului Arheologic Botoșani * *

Bibliografie
1. Păunescu, Alexandru; Şadurschi, Paul; Chirica, Vasile, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Bucureşti, 1976, 281 [Publicaţie]
2. Crâşmaru, A., Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din împrejurimile Săvenilor (jud. Botoşani), Studii și cercetări de istorie veche, 21, 2, 1970, 279-282 [Publicaţie]
3. Şovan, Liviu Octavian, 2004 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Monah, Dan; Cucoş, Ştefan, Așezările culturii Cucuteni din România, Iași, 1985, 119 [Publicaţie]
5. Bem, Cătălin, Traian, Dealul Fântânilor. Fenomenul Cucuten A-B, Târgoviște, 2007, 77 [Publicaţie]
6. Melniciuc, A., Cultura Cucuteni (faza A-B) în Câmpia Jijiei superioare şi a Başeului, (teză de doctorat, mss), 2011, 38 [Publicaţie]
 
 
Scroll