Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   157594.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06068
Nume   Cetatea medievală de la Margina - Lanu Holdele Lungi
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Margina
Localitate   Margina
Punct   Lanu Holdele Lungi
Reper   Cetatea se află la 0,9 km E-SE de biserica din localitate, la 0,4 km N de DN 68 A Lugoj-Ilia, la 760 m N-NE de versantul drept al Râului Bega şi la 950 m S de versantul stâng al Pârâului Icuiu.
Reper hidrografic - nume   Bega
Reper hidrografic - tip   râu
Utilizare teren   teren arabil şi zonă de arbuşti spinoşi
Categorie   locuire civilă
Tip   Târg
Descriere   Situl este amplasat pe o terasă morfologică din lunca Râului Bega, la confluenţa cu Pârâul Icuiu (afluent dreapta al Begăi), fiind dominat înspre N de Dealul Viilor (acoperit actualmente de Pădurea "La Turcoane"), subunitate a Dealurilor Lipovei.
Observații   Starea de conservare a sitului se află în degradare progresivă datorită lucrărilor agricole moderne şi de existenţa unor canale de desecare.
Stare de conservare   bună / 14.02.2012
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 2 / 14.02.2012
Data ultimei modificări a fişei   20.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Târg  Epoca medievală dezvoltată şi târzie (sec. XIV – XVI)        
Târg  Epoca medievală târzie        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007

* STAVILĂ Andrei
* BOLCU Lavinia
* TITIROAGĂ Teodora
* MICLE Dorel
* CÎNTAR Adrian
* MĂRUIA Liviu
U Timişoara * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, p. 2221, poz. 24 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2007, 166 [Publicaţie]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
6. Moroz-Pop, Maria, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Timiş din paleolitic până în Evul Mediu, Banatica, 7, 1983, 476 [Publicaţie]
7. Rădulescu, Alexandru, Cercetări de arheologie medievală în Banatul de Câmpie. Scurt istoric, Studii de istoria Banatului. Universitatea de Vest din Timişoara, 23-25, Timișoara, 1999-2001, 59 [Publicaţie]
 
 
Scroll