Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157594.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06068
Name   Cetatea medievală de la Margina - Lanu Holdele Lungi
County   Timiş
Commune   Margina
City/Town/Village   Margina
Place   Lanu Holdele Lungi
Landmark   Cetatea se află la 0,9 km E-SE de biserica din localitate, la 0,4 km N de DN 68 A Lugoj-Ilia, la 760 m N-NE de versantul drept al Râului Bega şi la 950 m S de versantul stâng al Pârâului Icuiu.
Hydrographic landmark - name   Bega
Hydrographic landmark - type   râu
Land utility   teren arabil şi zonă de arbuşti spinoşi
Site Class   locuire civilă
Site Type   Târg
Description   Situl este amplasat pe o terasă morfologică din lunca Râului Bega, la confluenţa cu Pârâul Icuiu (afluent dreapta al Begăi), fiind dominat înspre N de Dealul Viilor (acoperit actualmente de Pădurea „La Turcoane"), subunitate a Dealurilor Lipovei.
Notes   Starea de conservare a sitului se află în degradare progresivă datorită lucrărilor agricole moderne şi de existenţa unor canale de desecare.
State of preservation   bună / 14.02.2012
Human risk   Agricultură intensivă: 2 / 14.02.2012
Last record update   20.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Târg  Epoca medievală dezvoltată şi târzie (sec. XIV – XVI)        
Târg  Epoca medievală târzie        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

* STAVILĂ Andrei
* BOLCU Lavinia
* TITIROAGĂ Teodora
* MICLE Dorel
* CÎNTAR Adrian
* MĂRUIA Liviu
U Timişoara * *

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, p. 2221, poz. 24 [Ordin MCC] (site record source)
3. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2007, 166 [Publicaţie]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
6. Moroz-Pop, Maria, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Timiş din paleolitic până în Evul Mediu, Banatica, 7, 1983, 476 [Publicaţie]
7. Rădulescu, Alexandru, Cercetări de arheologie medievală în Banatul de Câmpie. Scurt istoric, Studii de istoria Banatului. Universitatea de Vest din Timişoara, 23-25, Timișoara, 1999-2001, 59 [Publicaţie]
 
 
Scroll