Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   104234.03
Nume   Situl arheologic de la Mârşa - Staţia de pompare petrol
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Mârşa
Localitate   Mârşa
Punct   Staţia de pompare petrol
Reper   Situl se află la nord de pârâul Milcovăţu, în podul de câmpie dintre pârâul Milcovăţu şi pârâul ce izvorăşte din Pădurea Ciupăgeanca şi se varsă în Milcovăţu, la cca 270 de metri vest de DJ601, care leagă Mârşa de Videle şi la cca 120 de metri nord de staţia de pompare de petrol.
Reper hidrografic - nume   Milcovăţu
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură, păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl este o aşezare civilă, deschisă, necercetată. La suprafaţa solului au fost descoperite lutuieli arse de locuinţe şi fragmente ceramice atipice, realizate dintr-o pastă friabilă, cu mult amestec de cioburi pisate şi pietricele, cu o ardere de proastă calitate. Vestigiile arheologice au fost descoperite pe o suprafaţă destul de mică din cauza faptului că zona este intens cultivată agricol şi nu a permis o cercetare de mai mare amploare.
Suprafața sitului   14 ha
Stare de conservare   bună / 06.06.2022
Riscuri naturale   Inundaţii: 3 / 06.06.2022; Exces de apă în sol: 2 / 06.06.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 06.06.2022; Agricultură intensivă: 4 / 06.06.2022
Data ultimei modificări a fişei   06.06.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare civilă  Epoca bronzului timpuriu neprecizată      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2021

SC Anderssen SRL COTIUGĂ Vasile

Bibliografie
1. Cotiugă, Vasile, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com. Mârșa, jud. Giurgiu, 2021, 118-122, 184, 188-190, 269-272 [Studiu istoric] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll