Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   153302.06
Nume   Situl arheologic de la Merenii De Jos - MER 016
Județ   Teleorman
Unitate administrativă   Mereni
Localitate   Merenii De Jos
Punct   MER 016
Reper   Situl se află pe terasa înaltă, de SV a Glavaciocului, respectiv pe malul drept al acestuia, la aproximativ 2,3 km SE de biserica din Merenii de Jos, 440 m E de DJ 601 D şi 1,2 km SV de DL 15.
Reper hidrografic - nume   Glavacioc
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Au fost descoperite fragmente ceramice, unele cu pleavă în pastă, neo-eneolitice, altele tipice pentru prima epocă a fierului cât şi pentru sec. II-III d.Hr. (inclusiv un fragment de toartă de amforă, de factură romană), fragmente de chirpici ars şi plăcuţe de vatră, o fusaiolă de lut ars, unelte şi aşchii de silex.
Descoperitor   Pavel Mirea, Ion Torcică
Data descoperirii   2022
Suprafața sitului   380 x 140
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   18.07.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Neo-eneolitic necunoscută      
aşezare  Hallstatt Basarabi      
aşezare  Epoca romană (sec. II-III p. Chr.) Chilia - Militari      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2022

Muzeul Județean Teleorman MIREA Pavel
TORCICĂ Ion

Bibliografie
1. Mirea, Pavel; Torcică, Ion, 2022 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll