Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   153311.16
Nume   Situl arheologic de la Merenii De Sus - MER 028
Județ   Teleorman
Unitate administrativă   Mereni
Localitate   Merenii De Sus
Punct   MER 028
Reper   Aşezarea se află pe terasa înaltă de E a Glavaciocului, respectiv pe malul stâng al acestuia, în vecinătatea de N a satului Merenii de Jos (la capătul str. Şcolii), la aproximativ 980 m NE de biserica din sat şi 1 km N de intersecţia DJ 601 D cu DJ 612.
Reper hidrografic - nume   Glavacioc
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Au fost descoperite fragmente ceramice, unele cu pleavă în pastă, eneolitice, altele tipice pentru epoca bronzului cât şi pentru sec. II-III d.Hr., fragmente de chirpici ars, un fragment dintr-o fusaiolă de lut ars, un percutor/frecător de piatră, unelte şi aşchii de silex, printre care şi un segment de lamă tipic pentru epoca bronzului.
Descoperitor   Mirea Pavel, Torcică Ion
Data descoperirii   2022
Suprafața sitului   330 x 60 M
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   18.07.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic Boian Spanţov/ Gumelniţa A1 / A1      
aşezare  Epoca bronzului târziu Tei      
aşezare  Epoca romană (sec. II-III p. Chr.) Chilia - Militari      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2022

Muzeul Județean Teleorman MIREA Pavel
TORCICĂ Ion

Bibliografie
1. Mirea, Pavel; Torcică, Ion, 2022 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll