Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   17218.01
Nume   Fortificaţia cu val de pământ "Cula Lui Mircea" de la Budeasa Mică - Dealul Văcăreasca
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Miceşti
Localitate   Miceşti
Punct   Dealul Văcăreasca
Reper   Situat pe platoul de la est de satul Budeasa Mică, pe Dealul Văcăreasca, pe malul stâng al pârâului Budeasa.
Reper hidrografic - nume   Budeasa
Reper hidrografic - tip   pârâu
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară
Descriere   Primele ştiri despre fortificaţie apar la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Dicţionarul geografic al judeţului Muscel (1893) şi mai apoi la C. Rădulescu-Codin, în lucrarea Muscelul nostru (1922). Ambele lucrări consemnează faptul că fortificaţia a fost ridicată de Mircea Basarab. Cercetări de suprafaţă a întreprins, în perioada 1955-1975, profesorul Paul I. Dicu. El a cercetat şi materiale arheologice din colecţia şcolii din Budeasa Mare, ocazie cu care a identificat şi monede dacice de tip Filip al II-lea, care proveneau din zona fortificaţiei de pământ. Verificările în teren efectuate de colectivul Muzeului Judeţean Argeş, în 2000, 2014 şi 2018 au confirmat că în punctul "Dealul Văcăreasca" de la Budeasa Mică se află o fortificaţie, de mici dimensiuni, cu val de pământ, eventual cu o palisadă.
Observații   Aria de protecţie a sitului intră şi pe teritoriul localităţii Budeasa (cod RAN 14879.01).
Data descoperirii   1890
Suprafața sitului   200 mp
Stare de conservare   medie / 25.03.2019
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 25.03.2019; Inundaţii: 1 / 25.03.2019; Animale: 1 / 25.03.2019; Exces de apă în sol: 3 / 25.03.2019; Exces de salinitate în sol: 3 / 25.03.2019; Exces de aciditate în sol: 3 / 25.03.2019
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 25.03.2019; Afectare parţială: 3 / 25.03.2019
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   05.05.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Fortificaţie de pământ  Epoca medievală    

Fortificaţia, de mici dimensiuni, cu diametrul de maximum 50 m, de formă circulară, compusă dintr-un val de pământ, clar vizibil în teren, a cărui înălţimea atinge în unele puncte 1,50 – 1,80 m, în spatele căruia se înalţă o movilă, cu diametrul la vârf de circa 4-5 m, probabil un turn. Pe coama
valului, pământul este puternic ars, având o culoare galben-roşiatică, în unele locuri cărămiziei, fapt ce indică prezenţa unei palisade. În faţa valului nu se observă prezenţa unui şanţ, dar acest lucru nu exclude posibilitatea ca el să fi existat. La bază valul măsoară circa 4 m. De pe suprafaţa fortificaţie, în cercetările de teren din anul 2000 şi 2014, au fost recuperate mai multe materiale arheologice, şi anume: bulgări de pământ ars, mici fragmente ceramice, o lamă de cuţit, un pinten cu rozetă, o potcoavă, o potcoavă de bovideu, toate aceste de factură medievală. Paul Dicu aminteşte şi descoperirea în zona fortificaţiei a unor monede macedonene, dacice şi romane, unele piese, de tip Filip II se aflau în 1955 în colecţia şcolii din Budeasa. De asemenea, tot el spune că pe pantele din jurul fortificaţie au apărut fragmente ceramice specifice culturii Gumelniţa.

 
Turn  Epoca medievală        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare de suprafață 2018

Muzeul Județean Argeș DUMITRESCU Ion
PĂDURARU Marius
MĂNDESCU Dragoș
2. 2014

Muzeul Județean Argeș MĂNDESCU Dragoș
PĂDURARU Marius
DUMITRESCU Ion
3. cercetări de suprafață 2000

Muzeul Județean Argeș MĂNDESCU Dragoș
4. cercetare de suprafață 1955-1970

Liceul Nicolae Bălcescu din Pitești DICU Paul

Bibliografie
1. C. Alecsandrescu, Dicționar geografic al județului Muscel, București, 1893, p. 206 [Publicaţie]
2. Așezarea geto-dacică fortificată și vestigiile romane de la Budeasa Mică. Castrul roman de la Pitești, traseul Limes Transalutanus în sectorul Pitești, Argesis, IX, 2000, 37-47 [Publicaţie]
3. Măndescu Dragoș, Arheologia văii râului Doamnei, Argesis, XIII, 2004 [Publicaţie]
4. Dumitrescu Ion, 2018 [fișă de sit]
 
Fotografii sit

Scroll