Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   144937.14
Nume   Aşezarea de la Miercurea Sibiului - km 50+000 - 50+150
Județ   Sibiu
Unitate administrativă   Oraş Miercurea Sibiului
Localitate   Miercurea Sibiului
Punct   km 50+000 - 50+150 (III)
Reper   Situl arheologic este scţionat de Autostrada Orăştie - Sibiu - LOT III, km 50+000 - 50+150, aflându-se la aproximativ 250 m sud de cursului râului Secaş, la cca 400 .m nord de oraşul Miercurea Sibiului.
Reper hidrografic - nume   Secaş
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   Locuire
Tip   Aşezare deschisă
Suprafața sitului   7.288 mp
Stare de conservare   bună / 13.01.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 13.01.2022; Vandalism: 5 / 13.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   13.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare deschisă  Eneolitic târziu Coţofeni  

Orizonturi culturale datat în eneoliticul final/perioada de tranziţie la epoca bronzului/bronz timpuriu a fost conturat de la -0,70 m, aparţine culturii Coţofeni şi este reprezentat printr-un complex de locuire de suprafaţă .

În sit au fost surprinse şi câteva fragmente ceramice de factură romană, aflate însă în poziţie secundară şi prin urmare, fără context stratigrafic.

 
aşezare deschisă  Hallstatt timpuriu Gáva  

Orizontul cultural aparţinând epocii fierului (Hallstatt timpuriu, cultura Gáva) a fost conturat de la -0,50/1,55 m. A fost surprins prin mai multe tipuri de elemente de arhitectură (locuinţe de suprafaţă, bordeie, gropi şi vetre de foc situate în interiorul şi exteriorul complexelor de locuire).

În sit au fost surprinse şi câteva fragmente ceramice de factură romană, aflate însă în poziţie secundară şi prin urmare, fără context stratigrafic.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2012

Muzeul Naţional Brukenthal GEORGESCU Adrian
LUCA Adrian
2. diagnoză 2011

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu PINTER Zeno, Karl
Muzeul Național Brukenthal URDUZIA Claudia
Muzeul Național de Istorie a României DAMIAN Paul
BÂLTÂC Adela
ENE Irina
VASILE Mihai, Gabriel
ENE Daniel
ENE Edmond, Silviu

Bibliografie
1. Georgescu, Adrian; Luca, Adrian, Raport de cercetare arheologică preventivă. Autostrada Orăștie-Sibiu, Miercurea Sibiului II, km 50+000 – 50+150, Sibiu, 2012 [Raport]
2. Cercetarea arheologică din Muzeul Național de Istorie a României (2009-2014), Cercetări Arheologice, XXI, București, 2014, 497, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=70523-cercetari-arheologice-preventive--cercetari-arheologice--xxi-2014 [Publicaţie]
3. Luca, Sabin, Adrian; Pinter, Zeno, Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu (Situri, Monumente Arheologice şi Istorice), Sibiu, 2003 [Publicaţie]
4. Luca, Sabin, Adrian et alii, Raport privind rezultatele cercetării de teren efectuate în scopul întocmirii diagnozei arheologice pentru traseul autostrăzii Orăştie - Sibiu (coridorul IV) pe teritoriul judeţului Sibiu, Sibiu, 2008 [Raport]
 
 
Scroll