Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României
Cod RAN160840.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010TL-I-s-B-05840
NumeSitul arheologic de epocă romană de la Mihai Bravu - Taşlâc (Situl MB 5)
JudețTulcea
Unitate administrativăMihai Bravu
LocalitateMihai Bravu
PunctTaşlâc
ReperSitul se află la 1 km V de localitatea Mihai Bravu şi la 3 km de Turda, în dreapta râului Teliţa (la cca. 800 m S de cursul actual al acestuia, în apropierea albiei majore) şi a şoselei Turda - Mihai Bravu.
Categorielocuire
Tipaşezare şi necropolă
ObservațiiSitul este grav afectat de acţiunile localnicilor care exploatează piatra din sit. Distrugerile s-au amplificat după
cercetarea exhaustivă a acestuia, deoarece nu s-au luat măsuri de protecţie şi conservare.
Suprafața sitului 4, 5 ha
Data ultimei modificări a fişei3.4.2019
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare fortificată  Epoca bronzului Costişa    
Aşezare rurală  Epoca romană (sec. II - IV)     TL-I-m-B-05840.03 
Necropolă tumulară  Epoca romană (sec. II - IV)     TL-I-m-B-05840.04 
Necropolă plană  Epoca romană (sec. IV)     TL-I-m-B-05840.04 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X - XI)     TL-I-m-B-05840.01 
Burgus  Epoca romană (sec. IV)   Quadriburgium-ul de la Mihai Bravu a fost menţionat pentru prima dată de către K. Šcorpil în 1917, acesta propunând un plan pătrat, cu turnuri rotunjite la colţuri. În 1987 fortificaţia a fost săpată integral de către A. Opaiţ, însă rezultatele cercetării au rămas inedite. Conform unui plan al acestuia, quadriburgium-ul are formă dreptunghiulară, cu laturile de 40 x 34 m pe exterior, grosimea zidurilor de 3 m şi turnuri în formă de evantai la colţuri. Pe baza descoperirilor monetare rezultă că fortificaţia a fost construită în sec. IV şi a funcţionat până în anii 375/378. În urma săpăturilor a rezultat o cantitate redusă de ceramică (în special amfore LR 2 şi amfore masive pentru peşte, de factură pontică) sau de alte artefacte.
Mai multe inscripţii funerare a fost luate din zidul fortificaţiei de către localnici în anii ‟90. Alte patru, scoase din incintă şi abandonate, au fost recuperate la sfârşitul anului 2013.
TL-I-m-B-05840.02 
Necropolă tumulară  Epoca bronzului   Au fost descoperite trei morminte de înhumaţie.  
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare de salvare 2000 1
Nume Prenume Rol
MICU Cristian responsabil
PARASCHIV Dorel membru
VIZAUER Iulian membru
Instituţia Rol
ICEM Tulcea 1
2. săpătură sistematică 1987
Nume Prenume Rol
OPAIȚ A.

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2268, poz. 243-247 [ordin MC]
2. Micu, Cristian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, 144, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1084 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
4. Iacob, Mihaela et alii, Studiu istoric comnuna Mihai Bravu, județul Tulcea, 2015, 24 [studiu istoric]
5. Opaiț, Andrei, Local and Imported Ceramics in the Roman Province of Scythia (4th - 6th centuries AD). Aspects of Economic Life in the Province of Scythia), BAR International Series 1274, Oxford, 2004, 109 [Publicaţie]
6. Băjenaru, Constantin, Minor fortifications in the Balkan-Danubian area from Diocletian to Justinian, Cluj-Napoca, 2010, 154, 171, 337, 367, 377 [Publicaţie]
7. Iacob, Mihaela, Moesia Inferior între Orient şi Occident. Identitatea culturală şi economică a provinciei în contextul lumii romane, Bucureşti, 2013, 33, 42 [Publicaţie]
8. Opaiț, Andrei; Paraschiv, Dorel, On the wine, olive oil, and fish supply of the countryside in Roman Dobrudja (1st-3rd centuries AD), Pontica, 46, Supplementum II, 318, 319, 326 [Publicaţie]