Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României
Cod RAN160840.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010TL-I-s-B-05840
NumeSitul arheologic de epocă romană de la Mihai Bravu - Taşlâc (Situl MB 5)
JudețTulcea
Unitate administrativăMihai Bravu
LocalitateMihai Bravu
PunctTaşlâc
Forma de reliefravenă
Utilizare terenagricultură
Categorielocuire
Tipaşezare şi necropolă
ObservațiiSitul este grav afectat de acţiunile localnicilor care exploatează piatra din sit. Distrugerile s-au amplificat după cercetarea exhaustivă a acestuia, deoarece nu s-au luat măsuri de protecţie şi conservare. După anul 2000 în zonă au fost descoperite două diplome militare.
Suprafața sitului 4, 5 ha
Stare de conservaregrav afectat / 02.04.2019
Riscuri antropiceAfectare parţială: 4 / 02.04.2019; Agricultură intensivă: 4 / 05.04.2019
Data ultimei modificări a fişei4.1.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
morminte  epoca medievală sau timpurie   În anul 2000 au fost realizate noi cercetări, pe viitorul traseu al conductei de
gaz metan, prilej cu care au fost descoperite două morminte de perioadă
medievală târzie sau modernă.
 
      În anul 2000 au fost realizate noi cercetări, pe viitorul traseu al conductei de
gaz metan, prilej cu care a fost descoperită o groapă cu materiale din prima epocă a fierului
 
Aşezare fortificată  Epoca bronzului Costişa    
Aşezare rurală  Epoca romană (sec. II - IV)   Primele cercetări în aşezarea rurală de epocă romană, cu caracter de salvare, au fost realizate la sfârşitul anilor ‟80, însă acestea au rămas inedite. Printre descoperiri se află câteva piese ceramice de epocă romană timpurie (în special amfore Dressel 24) şi o inscripţie ce aminteşte un Vicus Bad... TL-I-m-B-05840.03 
Necropolă tumulară  Epoca romană (sec. II - IV)     TL-I-m-B-05840.04 
Necropolă plană  Epoca romană (sec. IV)     TL-I-m-B-05840.04 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X - XI)     TL-I-m-B-05840.01 
Burgus  Epoca romană (sec. IV)   În 1987 fortificaţia a fost săpată integral de către A. Opaiţ, însă rezultatele cercetării au rămas inedite. Conform unui plan al acestuia, quadriburgium-ul are formă dreptunghiulară, cu laturile de 40 x 34 m pe exterior, grosimea zidurilor de 3 m şi turnuri în formă de evantai la colţuri. Pe baza descoperirilor monetare rezultă că fortificaţia a fost construită în sec. IV şi a funcţionat până în anii 375/378. În urma săpăturilor a rezultat o cantitate redusă de ceramică (în special amfore LR 2 şi amfore masive pentru peşte, de factură pontică) sau de alte artefacte. Mai multe inscripţii funerare a fost luate din zidul fortificaţiei de către localnici în anii ‟90. Alte patru, scoase din incintă şi abandonate, au fost recuperate la sfârşitul anului 2013.

Quadriburgium-ul de la Mihai Bravu a fost menţionat pentru prima dată de
către K. Šcorpil în 1917, acesta propunând un plan pătrat, cu turnuri rotunjite la
colţuri.
TL-I-m-B-05840.02 
Necropolă tumulară  Epoca bronzului   Au fost descoperite trei morminte de înhumaţie.  
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. evaluare de teren 2015
Nume Prenume Rol
IACOB Mihaela 1
PARASCHIV Dorel 1
Instituţia Rol
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea 1
2. cercetare de salvare 2000 1
Nume Prenume Rol
MICU Cristian responsabil
PARASCHIV Dorel membru
VIZAUER Iulian membru
Instituţia Rol
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea 1
3. săpătură sistematică 1987
Nume Prenume Rol
OPAIȚ A.

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2268, poz. 243-247 [ordin MC]
2. Micu, Cristian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, 144, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1084 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
4. Iacob, Mihaela et alii, Studiu istoric comnuna Mihai Bravu, județul Tulcea, 2015, 24 [studiu istoric]
5. Opaiț, Andrei, Local and Imported Ceramics in the Roman Province of Scythia (4th - 6th centuries AD). Aspects of Economic Life in the Province of Scythia), BAR International Series 1274, Oxford, 2004, 109 [Publicaţie]
6. Băjenaru, Constantin, Minor fortifications in the Balkan-Danubian area from Diocletian to Justinian, Cluj-Napoca, 2010, 154, 171, 337, 367, 377 [Publicaţie]
7. Iacob, Mihaela, Moesia Inferior între Orient şi Occident. Identitatea culturală şi economică a provinciei în contextul lumii romane, Bucureşti, 2013, 33, 42 [Publicaţie]
8. Opaiț, Andrei; Paraschiv, Dorel, On the wine, olive oil, and fish supply of the countryside in Roman Dobrudja (1st-3rd centuries AD), Pontica, 46, Supplementum II, 318, 319, 326 [Publicaţie]