Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   135208.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   PH-II-a-A-16542
Nume   Fosta mânăstire Mislea
Județ   Prahova
Unitate administrativă   Scorţeni
Localitate   Mislea
Adresa   Str. Radu Paisie, nr. 14
Reper   Ansamblul se află în partea de sud a localităţii.
Reper hidrografic - nume   Mislea
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   locuire
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Mănăstirea Mislea a fost ctitorită de către voievodului Radu Paisie, anul nefiind stabilit încă cu precizie şi considerat a fi 1534 sau 1536-1537. Fortificaţia a îndeplinit acest scop până în anul 1878 când a fost transformată în centru de detenţie pentru minori. Ulterior, în anul 1924, a devenit penitenciar de femei.
Observații   Mănăstirea a fost distrusă de un incendiu în anul 1883.
Regim de proprietate   stat
Proprietar   Ministerul Sănătăţii
Data ultimei modificări a fişei   23.08.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Casă domnească  Epoca medievală (sec. XVI)    

Beciuri

PH-II-m-A-16542.01 
Chilie  Epoca medievală (sec. XVI)    

Ruine

PH-II-m-A-16542.02 
Zid de incintă  Epoca medievală (sec. XVI)    

Zidurile celor două incinte

PH-II-m-A-16542.03 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2181, poziția 627-630, https://www.patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-PH.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Iorga, Nicolae, Biserici prahovene, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXX, 1-4, Datina Românească, Vălenii de Munte, 1937, 66-71, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=100963-biserici-prahovene--buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-4-xxx-1937 [Publicaţie]
3. Spânu, Alin, Așezământul Mislea de la mănăstire la închisoare. Un dublu sens al termenului "fortificat", 221-237, https://www.yumpu.com/ro/document/read/13430733/asezamantul-mislea-de-la-manastire-la-inchisoare-un-dublu-sens-al- [Publicaţie]
4. Alessandrescu, C., Dicționar geografic al județului Prahova, Târgoviște, 1897, 278-280, https://www.academia.edu/11532486/_1897_Dic%C8%9Bionarul_istoric_al_jude%C8%9Bului_Prahova [Publicaţie]
 
 
Scroll