Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   157790.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06071
Nume   Situl arheologic de la Moraviţa - Islaz
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Moraviţa
Localitate   Moraviţa
Punct   Islaz (Cărămidărie)
Reper   Situl se află la 2,3 km NE de biserica ortodoxă din Dejan, la 3,95 km SV de biserica ortodoxă din Percosova, la 5 km N-NV de biserica ortodoxă din Gherman şi la 780 m NV de versantul drept al Pârâului Moraviţa.
Reper hidrografic - nume   Moraviţa
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   teren arabil
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   Situl este amplasat în extremitatea nordică a Câmpiei Moraviţei, subunitate a Câmpiei Bârzavei, subunitate a Câmpiei Timişului, în zona de tranziţie spre piemontul deluros reprezentat de cumpăna de ape dintre Valea Moraviţei şi Valea Bârzavei (Dealul Viilor, Alt. 106,2 m). Arealul a fost sistematizat pentru agricultură şi hidroameliorat, la sfârşitul sececolului al XIX-lea, prilej cu care a fost afectată şi suprafaţa sitului. Iniţial acesta a fost un tell, dar în prezent, datorită lucrărilor agricole, se află într-un accentuat proces de degradare prin tasare.
Observații   Starea de conservare a sitului se află în degradare progresivă, datorită lucrărilor agricole moderne şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.
Stare de conservare   bună / 14.02.2012
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 2 / 14.02.2012
Data ultimei modificări a fişei   21.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare deschisă (tell ?)  Neolitic (mil. III a. Chr.)      
Aşezare deschisă (tell ?)  Epoca bronzului        
Aşezare deschisă (tell ?)  Epoca post-romană        
Aşezare deschisă (tell ?)  Epoca medievală timpurie        
Aşezare deschisă (tell ?)  Epoca medievală dezvoltată        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007

* VIDRA Lucian
* BOLDIȘOR Ștefan
* ABAGIU Alice
* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2221, poz. 29 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banat. Repertoriu, Sibiu, 2006, 88 [Publicaţie]
6. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Localizare geografică]
 
 
Scroll