Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   176800.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VN-II-m-A-06503
Nume   Biserica de lemn cu hramul "Sfântul Ioan Botezătorul" de la Moviliţa
Județ   Vrancea
Unitate administrativă   Moviliţa
Localitate   Moviliţa
Reper   Biserica se găseşte în partea sudică a localităţii, la cca. 830 m sud de Primăria Moviliţa, la 500 m nord-est de Podul care traversează râul Zăbrăuţi şi la cca. 170 m vest de DJ 205J.
Reper hidrografic - nume   Zăbrăuţi
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire
Categorie   structură de cult; descoperire funerară
Tip   edificiu religios; necropolă
Observații   Construcţia apare reprezentată pe documentele cartografice din secolele al XVIII-lea, al XIX-lea şi al XX-lea.
Suprafața sitului   0,1772 ha
Stare de conservare   bună / 17.01.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 1 / 17.01.2023
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”
Data ultimei modificări a fişei   26.01.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
biserică ortodoxă  Epoca medievală târzie (sec. XVII; repar)    

Biserica a fost reparată la începutul secolului al XX-lea.

 
Necropolă de înhumaţie  Epoca medievală târzie-epocă modernă (secolele al XVII-al XX-lea)    

În curtea bisericii se găsesc cruci de mormânt din piatră.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2022

Alma Consulting PANDREA Stănică
CROITORU Costin

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2417, poz. 254 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Lista monumentelor istorice 2015, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.02.2016, Institutul Național al Patrimoiului, 2016, 2689, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-VN.pdf [Publicaţie]
3. Pandrea, Stănică; Croitoru, Costin, Studiu arheologic aferent Planului Urbanistic General al comunei Movilița, județul Vrancea, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Movilița, județul Vrancea, Alma Consulting, Focșani, 2022 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Pandrea, Stănică; Croitoru, Costin, 2022 [Fişă de sit]
 
 
Scroll