Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   16383.01
Nume   Situl Bisericii Sf. Voievozi din Negreni
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Dârmăneşti
Localitate   Negreni
Reper   În partea de est a satului Negreni, pe drumul judeţean 731, în partea de sud a Văii Râul Doamnei
Reper hidrografic - nume   Râul Doamnei
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   construcţie de cult
Tip   biserică
Descriere   Biserica Sf. Voievozi din Negreni este ctitoria din secolul XVIII - 1798- a lui Anghel polcovnicul şi Hagi Ţenea. Este construită din cărămidă şi bolovani de râu, legate cu mortar şi pietriş mărunt. Zidurile exterioare sunt împărţite în două registre de un brâu în formă de şnur triplu. Are un plan în formă de treflă, cu pronaos, naos şi altar (absidă), având în faţă un privor deschis între stâlpi masivi din zidărie. Biserica prezintă forma de cruce, altar pentagonali două turle ortogonale aşezate pe un postament de zid, una deasupra naosului , cealaltă deasupra pronaosului. Faţada este simplă, cu uşi de lemn şi ferestre dreptunghiular semirotunde, largi, înfăţisând hramul bisericii, Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil. Pisania originală săpată în piatră, deasupra intrării din pronaos scrie despre zidirea bisericii la 1798 de către “Anghel Sfiştovliu polcovnecu şi Hagi Ţenea Vraţalău…rămânând netencuită, nepardosită şi nezugrăvită …în zilele prealuminatului domn George Caragea s-au săvârşit acestea cu cheltuiala preacinstitului boier biv vel logofăt de Ţara de Sus, Ştefan Bellu la 1818
Observații   Gardul-zid de la faţadă, construit odată cu biserica la începutul secolului XIX (1818), a fost reconstruit din temelie în 2005 cu fondurile enoriaşilor şi primăriei comunei Dârmăneşti. Intervenţia de la 1818 precum şi restaurarea din anii 2002-2004, au făcut ca în afara pisaniei, pomelnicul de la proscomidie şi mormântul ctitorului, restul să nu mai prezinte interes ştiinţific
Stare de conservare   foarte bună / 01.01.2007
Regim de proprietate   privat
Proprietar   BOR
Data ultimei modificări a fişei   20.11.2014
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
biserică  Epoca medievală târzie (1798)    

Biserica veche neterminată cu hramul Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil, ctitoria lui Anghel polcovnicul Negreanul a rămas din păcate neterminată. Înainte de restaurarea dintre anii 2002-2004, avea pardoseala din ciment şi tâmplă din zid,şi era sumar zugrăvită în frescă şi neterminată. Interiorul lăcaşului era nezugrăvit, fiind văruit. Pictura actuală a fost făcută de prof. Nicolae Sava din Bucureşti.

 
Biserică  Epoca modernă (1816-1818)    

Biserica nouă, de fapt aceeaşi construcţie, a fost finisată de către boierul Ştefan Bellu la 1818. Ştefan Bellu încheie lucrările de construcţie a bisericii lăsate în faza “de roşu” de către ctitorii iniţiali. Reluarea lucrărilor de construcţie au început in 1816 şi au continuat până în 1918, aşa cum arată pomelnicul din proscomidie. Şăcaşul rămâne însă încă nezugrăvit, decât parţial până la restaurarea din 2002-2004. Construită din material solid, biserica a rezistat fără restaurări spectaculoase până în 2002. Seismele din sec. XIX nu au reuşit să-i degradeze pereţii decât f.puţin, fapt pentru care s-a trecut la conservarea accestora în 1907 prin încingerea cu şine de fier a întregului edificiu

 

Bibliografie
1. Dorobanţu-Dina, Roxana, Biserica “Sfinţii Voievozi” din satul Negreni judeţul Argeş, Argesis, XVI, Pitești, 2007, 229-242 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Măndescu, Dragoş, Arheologia Văii Râului Doamnei, Argesis, XIII, Piteşti, 2004, 109.242 [Publicaţie]
3. Dina, Teodor, Biserica Sf. Voievozi din Negreni, jud. Argeş, 2005 [Publicaţie]
 
 
Scroll