Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN75285.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010GL-I-s-B-02988
NumeSitul arheologic de la Negrileşti - Şcoala Generală
JudețGalaţi
Unitate administrativăNegrileşti
LocalitateNegrileşti
PunctŞcoala Generală (La Punte, Pin, Curtea Şcolii)
ReperSitul arheologic se află în curtea Şcolii Generale Negrileşti şi pe proprietatea unor localnici.
Forma de reliefcâmpie
Utilizare terenlocuire
Categorielocuire civilă
Tipaşezare
DescrierePrimele sondaje arheologice s-au efectuat în anul 1981, iar din 2007 au fost efectuate anual cercetări preventive de către muzeele de istorie din Tecuci şi Galaţi. Pe parcursul acestor cercetări au fost identificate numeroase complexe de locuire datate în neoliticul timpuriu(cultura Starčevo-Criş), epoca bronzului târziu (cultura Noua), perioada postromană (cultura Sântana de Mureş-Černjachov), secolele VIII-X p. Chr. şi evul mediu târziu.
ObservațiiÎn anul 2007 au fost cercetate trei unităţi de săpătură, însumând 30m2, în punctele "Zaharia" şi "La Izvor". În legătură cu aceste puncte, se ştie că se află în apropiere de şcoala generală, iar aici au fost descoperite urme materiale din epoca bronzului şi din secolele IV-V d. Hr., constând în fragmente ceramice, oase de animale, urme de vatră şi de locuinţă, gropi menajere. Zona cercetată în 2009 se află în imediata apropiere a clădirii şcolii, la 6 m vest de aceasta, scopurile cercetării fiind acelea de a elibera de sarcină arheologică perimetrul pe care se vdorea realizarea unei centrale termice, de a preleva toate urmele materiale şi a surprinde o eventuală limită de locuire în acest sit. Având în vedere suprafaţa afectată de proiect şi apropierea acesteia de clădirea şcolii, s-au trasat două unităţi de cercetare paralele cu latura de vest a clădirii. Au fost trasate şi cercetate, prin săpătură manuală, două secţiuni Sc1(10/2) şi Sc2(10/2 m), cu un martor de 0,5m între ele. Arheologii au menţionat că secţiunea Sc2 a fost trastă cu un metru mai spre nord din cauza unor buşteni pe care nu putut fi mutaţi. Cercetarea preventivă derulată în situl Negrileşti, pe latura de vest a şcolii din localitate, în vederea degrevării de sarcină istorică a unui perimetru pe care se va construi o centrală termică, a pus în evidenţă urme de locuire din în epoca bronzului (cultura Noua), prima epocă a fierului, secolul IV şi perioada prefeudală(secolele VIII-IX). Au fost golite şase gropi, s-a descoperit un cuptor, datat în secolulul al IV -lea şi un complex hallstattian, compus din vase ceramice specifice culturii Basarab şi numeroase oase de animale. Densitatea mărturiilor arheologice surprinse pe o suprafaţă relativ mică, ne determină să credem că limita sitului se află mai spre est, dincolo de şcoală şi şosea. În campania anului 2011 a fost trasată o secţiune magistrală, SM1, de 70m/2m, orientată E-V, în sectorul "Curtea Şcolii" şi două casete(Cas.1-2m/2m; Cas.2-6m/4m). Cercetarea acestor unităţi de săpătură a permis punerea în evidenţă a trei locuinţe specifice culturii Sântana de Mureş-Černjachov, a două complexe de locuire din epoca modernă, a 25 de gropi datate în epoca bronzului şi cea postromană(secolul IVp. Chr.), a unei vetre, precum şi a unor resturi materiale din perioada secolelor XVIII-XIX (beci, conductă de aducţiune a apei, ceramică, metal, sticlă). În total au fost cercetaţi, în anul 2011, doar 192m2 din suprafaţa totală de circa 4.000m2, ce va fi reamenajată în anii următori în curtea şcolii din Negrileşti. Cercetările desfăşurate în 2012 în imediata apropiere a ruinelor fostului conac boieresc (sectorul C4). s-a constatat o densitate mare de locuire pentru mai multe perioade istorice începând cu neoliticul şi treminând în secolele VIII-X. Au fost puse în evidenţă cinci instalaţii de foc, un număr de 12 gropi şi 9 complexe de locuire dintre care trei locuinţe. În sectorul B6, cercetarea preventivă a dus la descoperirea unor complexe de locuire (locuinţe, gropi, instalaţii de foc) datate în epoca bronzului, secolul IV p. Chr., secolele VIII-X, precum şi în epoca medievală târzie. O altă suprafaţă, cercetată în anul 2012 acoperă anumite zone din sectoarele B6, B7, C6 şi C7 şi se află situată chiar în spatele şcolii gimnaziale, în "L-ul" format de cele două aripi ale clădirii. Aceasta s-a devedit a fi bogată din punct de vedere arheologic, aici descoperindu-se 17 gropi, de diferite dimensiuni, 17 complexe de locuire şi 11 instalaţii de foc, datate în epoca bronzului, secolele VIII-X, în epoca medievală târzie precum şi în cea modernă.
DescoperitorNicu Mircea
Data descoperirii1981
Suprafața sitului 12 ha
ProprietarPrimăria Negrileşti
Data ultimei modificări a fişei14.12.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic Gumelniţa / aspectul Stoicani - Aldeni   GL-I-m-B-02988.04 
Aşezare  Epoca bronzului târziu Noua Au fost descoperite fragmente ceramice de uz comun, lucrate dintr-o pastă grosieră, precum şi ceramică de bună calitate, lucrată dintr-o pastă relativ fină, având suprafeţele uneori lustruite. Formele ceramice sunt reprezentate prin fragmente provenite de la ceşti, cupe, vase borcan. Decorul întâlnit este brâul, continuu sau alveolar, în formă de "S", dispus pe corp şi sub buza vaselor. De menţionat, prezenţa unui mic vas strecurătoare păstrat în întregime. Alături de materialul ceramic specific culturii Noua au mai fost descoperite resturi ostelogice, dintre care menţionăm prezenţa unui împungător, a unui omoplat crestat, precum şi a altui împungător cu mânerul realizat din os şi vârful din bronz. GL-I-m-B-02988.03 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV) Sântana de Mureş - Cerneahov Materialul ceramic, specific culturii Sântana de Mureş-Černjachov, este în stare fragmentară, fiind reprezentat de ceramica lucrată cu mâna, din pastă grosieră şi ceramică realizată la roată, atât din pastă grosieră cât şi din pastă fină, de culoare cenuşie şi neagră. Fragmentele ceramice provin de la oale de dimensiuni mici şi medii, castroane, supiere şi căni cu o toartă. În locuinţa Cx.13 din Cas. 3/2015 au fost descoperite mai multe obiecte din metal, printre care cinci cuţite, un vârf de săgeată, o rozetă de pinten şi altele. GL-I-m-B-02988.02 
Aşezare  Epoca medievală (sec. XVI) neprecizată În urma cercetării arheologice din anul 2015 au fost descoperite şi o serie de materiale ceramice datate în secolele VIII-X p. Chr., printre care un vas borcan depus în podeaua unei locuinţei (Cx. 9). GL-I-m-B-02988.01 
Locuire  Epoca medievală timpurie (sec. VIII-X)      
Locuire  Epoca modernă (secolul al XIX-lea)      
aşezare  Neolitic Starcevo - Criş    
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare preventivă 2019
Nume Prenume Rol
COSTEL Ilie 1
ADAMESCU Adrian-Ionuț 1
MANDACHE Tudor 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi 1
2. cercetare preventivă 2018
Nume Prenume Rol
ALECSĂ Daniela 2
CIOBOTARU Paul 2
COSTEL Ilie 1
MANDACHE Teodor 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" 1
Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci 2
3. cercetare sistematică 2017
Nume Prenume Rol
BELDIMAN Corneliu responsabil științific
BELDIMAN Diana-Maria membru colectiv
Instituţia Rol
UPIT, FTLIA, DI, Piteşti 1
SC București 1
4. cercetare preventivă 2016
Nume Prenume Rol
ILIE Costel responsabil
CIOBOTARU Paul membru
MANDACHE Tudor membru
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci 1
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi 2
5. cercetare preventivă 2015
Nume Prenume Rol
COTOI Ovidiu Soleriu 3
CIOBOTARU Paul 2
MIRCEA Nicu 2
COSTEL Ilie 1
ADAMESCU Adrian Ionuț 1
Instituţia Rol
MJI Galaţi 1
M Tecuci 2
U Galaţi 3
6. cercetare preventivă 2014
Nume Prenume Rol
BELDIMAN Corneliu 1
SZTANCS Diana Maria 1
Instituţia Rol
UCDC Bucureşti 1
7. cercetare preventivă 2013
Nume Prenume Rol
ILIE Costel responsabil științific
CIOBOTARU Paul responsabil sector
ALEXĂ Daniela membru
COTOI Ovidiu membru
NICU Mircea arheolog expert
Instituţia Rol
Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi 1
Muzeul de Istorie Galaţi 1
Muzeul Mixt Tecuci 3
8. cercetare preventivă 2012
Nume Prenume Rol
ILIE Costel responsabil științific
ADAMESCU Adrian membru colectiv
CIOBOTARU Paul membru colectiv
NICU Mircea membru colectiv
ALECSĂ Daniela membru colectiv
COTOI Ovidiu membru colectiv
Instituţia Rol
UDJ Galați 1
MI Galați 2
MM Tecuci 2
9. cercetare preventivă 2011
Nume Prenume Rol
SOLERIU COTOI Ovidiu 3
NICU Mircea 2
CIOBOTARU Paul 2
ALECSĂ Daniela 2
ILIE Costel 1
ADAMESCU Adrian 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Galaţi 1
Muzeul Mixt Tecuci 2
Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi 3
10. cercetare preventivă 2009 Cercetare în vederea descărcări de sarcină arheologică a zonei în care urmează a se realiza proiectul investiţional "Centrală termică" şi prelevarea tuturor urmelor materiale din respectivul perimetru.
Nume Prenume Rol
NICU Mircea 2
CIOBOTARU Paul 2
ADAMESCU Adrian 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Galaţi 1
Muzeul Mixt Tecuci 2
11. evaluare de teren 1981 Cercetarea situl arheologic Negrileşti-Curtea Şcolii a debutat în anul 1981, când a fost realizată o evaluare de teren şi un sondaj pe malul stâng a Bârladului.
Nume Prenume Rol
NICU Mircea 1
Instituţia Rol
Muzeului Mixt din Tecuci 1

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1208, poz. 57-61 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Nicu, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4169&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2008 [Publicaţie]
4. Beldiman, Corneliu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniu, 2015, 218-223, Tabel 1, fig. 1-22,, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5438&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-%84La-Punte%94-si-%84Pin%94-2014 [Publicaţie]
5. Costel, Ilie, 100. Sat Negrileşti, com. Negrileşti, jud.Galaţi, Punct: "Negrileşti-Curtea Şcolii", Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 174-179, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5614&d=Negrilesti-Galati-Negrilesti-Curtea-Scolii-2015 [Publicaţie]
6. Florescu, A. C., Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, IX, 1991 [Publicaţie]
7. Adamescu, A.; Ilie, C., Aşezarea din perioada bronzului târziu de la Negrileşti, judeţul Galaţi, Studia Antiqua et Arhaeologica, XVII, 2011 [Publicaţie]
8. Palade, V., Aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valea Seacă, secolele III-IV. Monografie, Arc 2000, București, 2004, 45-54 [Publicaţie]
9. Ciupercă, Bogdan, Locuinţele aşezărilor din Muntenia în secolele VIII-X, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Seria Arheologie, 4, 2012 [Publicaţie]
10. Ciupercă, Bogdan, Cercetări arheologice privind secolele VIII-X la Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Seria Arheologie, 5, 2013 [Publicaţie]
11. Ilie, Costel, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureşti, 2012, 239-240, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4850&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2011 [Publicaţie]
12. 44. Negrileşti, com. Negrilești, jud. Galați - Punct: Curtea Şcolii 2017, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2017, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2018, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6021&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2017-2017 [Publicaţie]
13. Ilie, Costel, 2012 [fișă tehnică] (sursa fişei de sit)
14. Popușoi, Eugenia, Trestiana - Monografie arheologică, Sfera, Bârlad, 2005 [Publicaţie]
15. Florescu, Adrian C., Contribuţii la cunoaşterea Culturii Noua, Arheologia Moldovei, II-III, Academiei Române, 1991 [Publicaţie]
16. Florescu, Adrian, Repertoriul Culturii Noua - Coşlogeni din România, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, IX, Călărași, 1991 [Publicaţie]
17. Ilie, Costel, Cercetare arheologică preventivă, 2009 [fișă tehnică] (sursa fişei de sit)
18. Ilie, Costel, 2011 [Fişă de sit]
19. Costel, Ilie, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al patrimoniului în Parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019 [Publicaţie]
20. Costel, Ilie, 108. Negrilești, com. Negrilești, jud. Galaţi, punctul: "Negrilești - Curtea Școlii Sector topo B4-B5 (Grădiniță)", Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, 493-499, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6363&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-Sector-topo-B4-B5-Gradinita-2019 [Publicaţie]
21. Nicu, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4166&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2008 [Publicaţie]
22. Nicu, Mircea, Cronica Cercatărilor aheologice din România. Campania 2007, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3928&d=Negrilesti-Galati-Zaharia-%96-Scoala-Generala-2007 [Publicaţie]
 
plansa-IMDA
1-Planse
2-Industria-materiilor-dure-animale
ilustratie
Foto
imagini-tipar
Planse