Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   125052.03
Nume   Descoperirile izolate de la Nemţişor - Pădurea Dumbrava-Branişte
Județ   Neamţ
Unitate administrativă   Vânători-Neamţ
Localitate   Nemţişor
Punct   Pădurea Dumbrava-Branişte
Reper   Descoperirile au fost făcute pe un promomtoriu natural împădurit, orientat vest-est, pe terasa dreaptă a pârâului Nemţişor, delimitată la vest de intersecţia DJ15B cu DJ155C şi la est de intersecţia DJ15 B cu DC169.
Reper hidrografic - nume   Nemţişor
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   pădure
Categorie   descoperire izolată
Tip   artefact
Descriere   Zona cu descoperiri metalice multiple a apărut ca urmare a activităţii de căutare autorizată a metalelor desfăşurată în perioada iunie 2021-iunie 2022. Ca urmare a acestei intreprinderi individuale a fost descoperit un număr de 169 obiecte metalice databile din perioada Epocii bronzului (seceri fragmentare) şi până în perioada contemporană (monete şi medalii din prima jumătate a sec. 20. Pachetul descoperirilor este completat de un lot de 230 cartuşe care au fost predate I.S.U. Neamţ.
Cercetările viitoare vor duce la o mai bună delimitare a zonelor arheologice şi la împărţirea lor pe perioade istorice.
Observații   Întreaga suprafaţă a fost deranjată de intervenţii umane recente.
Data descoperirii   iunie 2021-septembrie 2022
Suprafața sitului   24 ha
Riscuri naturale   Foc natural: 4 / 17.10.2022; Animale: 3 / 17.10.2022; Alunecări de teren: 4 / 17.10.2022
Riscuri antropice   Vandalism: 4 / 17.10.2022; Incendii provocate: 4 / 17.10.2022
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   17.10.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
obiect metalic  Epoca bronzului        
obiect metalic  Epoca fierului        
obiect metalic  Epoca geto-dacică        
obiect metalic  Epoca migraţiilor        
obiect metalic  Epoca medievală        
obiect metalic  Epoca modernă        
obiect metalic  Epoca contemporană    

Zona delimitată a fost împărţită în două segmente de DJ 15B Târgu Neamţ-Poiana Largului.
Pe suprafaţa segmentului de nord sunt vizibile urmele unui şanţ de apărare pentru unităţi militare de infanterie. Acesta a fost construit pe terasa înaltă de pe partea dreaptă a râului Nemţişor şi are vizibilitate către nord.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2022

Direcția Județeană de Cultură Neamț BOLOHAN Neculai

Bibliografie
1. Bolohan, Neculai, 2022 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll