Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101412.01
Nume   Situl arheologic de la Obedeni - Cimitirul Vechi
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Bucşani
Localitate   Obedeni
Punct   Cimitirul Vechi
Reper   Situl se află la cca 250 m nord-nord-est de intrarea în satul Obedeni, la nord-vest de DJ412C dar şi o mică porţiune de la sud, pe platoul terasei înalte a Neajlovului, la câţiva metri de cât şi pe prelungirea acesteia în luncă, la câţiva metri de malul stâng al râului. Extremitatea nord-estică a sitului este suprapusă de primul cimitir cunoscut al satului, marcat atât pe Planul Director de Tragere cât şi pe harta topografică militară.
Reper hidrografic - nume   Neajlov
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă înaltă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   Materialele arheologice au fost descoperite atât pe platoul terasei înalte a Neajlovului, cât şi pe prelungirea acesteia în luncă, acolo unde primul cimitir cunoscut al satului suprapune extremitatea nord-estică a aşezării.
O mare parte a terenului pe care se află aşezarea este arată, mai cu seamă în zona prelungirii terasei superioare spre E. Faptul că a fost descoperită o mare cantitate de material arheologic - din epoca târzie a bronzului, sec. III-IV p.Chr. şi din perioada medievală - sec. XVI-XVII, inclusiv fragmente de chirpic ars, plăcuţe de vatră, unelte de silex, fragmente de râşniţe, percutoare şi lupe din fier, ar putea presupune o plasare stratigrafică a nivelului de cultură foarte aproape de suprafaţă. Nu este exclus, însă, ca cel puţin o parte a materialului din zona estică de răspândire să provină din scurgeri pe pantele terasei. Suprafaţa enormă a staţiunii (cca. 34,2 ha) şi perimetrul de 2,4 km rezultă din gradul de răspândire la suprafaţă a materialelor arheologice.
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2004
Suprafața sitului   34,207 ha
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 3 / 25.01.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 25.01.2022; Agricultură intensivă: 4 / 25.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   25.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului târziu neprecizată      
aşezare  Epoca migraţiilor (sec. III-IV p.Chr.)        
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVI-XVII)        
aşezare  La Tène târziu (secolele II-III p. Chr.)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2004

Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Repertoriul microzonei Bucşani, 2007, in print [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
2. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018, 115-117, 191-194, 304-308 [Publicaţie]
 
 
Scroll