Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   104494.01
Nume   Situl arheologic de la Ogrezeni - Valea Ilfovăţului
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Ogrezeni
Localitate   Ogrezeni
Punct   Valea Ilfovăţului
Reper   Situl se află la cca 3,33 km vest de satul Ogrezeni, la graniţa dintre UAT-urile Ogrezeni, Bolintin Vale, Crevedia şi Bucşani, pe malul stâng al pârâului Ilfovăţului, în aval de incinta Mănăstirii Buna Vestire şi la SV de prelungirea Liniei Mari din Pădurea Căscioarele spre localitatea Podişor.
Reper hidrografic - nume   Ilfovăţ
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă înaltă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Periegeza efectuată pentru studiul arheologic al teritoriului oraşului Bolintin Vale aferent PUG s-a soldat cu recoltarea unui bogat material ceramic care atestă o locuire consistentă în această zonă. Materialul se încadrează cronologic în neolitic (lame de silex, vârfuri de silex), epoca bronzului, Latene geto-dacic. Unele aglomerări de material ceramic cu masive urme de arsură indică existenţa unor posibile cuptoare sau vetre din locuinţele aşezării, documentate printr-un fragment de chirpici.
Observații   Situl a fost afectat de lucrările pentru introducerea conductelor de gaze, moment în care au fost descoperite şi primele materiale arheologice.
Descoperitor   Asociaţia pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu
Suprafața sitului   77,222 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 22.02.2022; Agricultură intensivă: 3 / 22.02.2022
Data ultimei modificări a fişei   14.03.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic dezvoltat        
aşezare  Epoca bronzului        
aşezare  La Tène geto-dacică      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2015

Institutul Național al Patrimoniului IOSIPESCU Raluca
IOSIPESCU Sergiu
Asociația pentru Cultură şi Tradiție Istorică Bolintineanu GRIGORE Vasile
CRUDU Ștefan
NECȘUȚU Ciprian

Bibliografie
1. Iosipescu, Raluca; Iosipescu, Sergiu, Studiu Istoric - Bolitin Vale, Actualizarea Planului Urbanistic al orașului Bolintin Vale, București, 2016, 105-106 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Iosipescu, Raluca, Iosipescu, Sergiu, Studiu istoric, Planul Urbanistic General al comunei Ogrezeni, județul Giurgiu, București, 2016, 50-53 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll