Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   110278.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   MH-I-s-B-10085
Nume   Situl arheologic de la Oreviţa Mare - Cetatea Latină
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Oraş Vânju Mare
Localitate   Oreviţa Mare
Punct   Cetatea Latină (Dealul Cetate; Dealul Măroiu)
Reper   Situl este localizat la aproximativ 240 de metri sud-vest de ieşirea din localitatea Oreviţa Mare, pe Dealul Cetate.
Reper hidrografic - nume   Oreviţa
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare fortificată
Descriere   Este un sit arheologic pluristratificat cu niveluri de locuire datând din epoca bronzului timpuriu, prima epocă a fierului, La Tène şi evul mediu timpuriu.
Data ultimei modificări a fişei   11.11.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare fortificată  Hallstatt (sec. VIII - VI a. Chr.) Basarabi  

 
MH-I-m-B-10085.02 
Aşezare  La Tène dacică  

 
MH-I-m-B-10085.01 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina  

 
 
Aşezare  Epoca medievală timpurie    

 
 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1690, poz.96 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Toponimul ,,Jidov ,, și derivatele sale în raport cu stațiunile arheologice din Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XXII, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, 2020, 197-198, 5, https://www.academia.edu/43123291/Toponimul_Jidov_%C8%99i_derivatele_sale_%C3%AEn_raport_cu_sta%C8%9Biunile_arheologice_din_Oltenia_Jidov_toponym_and_its_derivatives_in_relation_to_the_archaeological_sites_in_Oltenia_ [Publicaţie]
 
 
Scroll