Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161115.02
Nume   Tell-ul de la Ostrov - Cetatea Băltina
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Ostrov
Localitate   Ostrov
Punct   Cetatea Băltina/Valea Hogii
Reper   Se află la 3000 m nord de localitatea Ostrov, la 140 m vest de DJ 222F, pe malul estic al Bălţii Băltina din apropierea Braţului Măcin.
Reper hidrografic - nume   Băltina, Măcin
Reper hidrografic - tip   baltă
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Tell-ul oval, cu diametre de 80 x 70 m, este distrus parţial de excavator, precum şi de un drum de exploatare agricolă ce îl traversează pe latura de vest.
Întreg situl se întinde pe o lungime de 2400 m, pe un promontoriu limitrof bălţii Băltina. La limita de sud situl ocupă şi o suprafaţă din partea de nord a Văii Hogei, respectiv zona debuşeului acesteia în balta Băltina. Situl reprezintă de fapt o înşiruire de urme de locuire, începând cu o aşezare elenistică la limita de nord, o întinsă aşezare romană - până pe versantul Văii Hogei, tell-ul Băltina şi o aşezare gumelniţeană localizată la sud de Tell.
Observații   Situl se întinde pe raza a două UAT-uri, respectiv Peceneaga, Cod RAN 161160.04 şi Ostrov, cod RAN 161115.02.
Trebuie specificat faptul că în zonă sunt foarte mulţi tumuli – dacă excavatorul amintit nu ar fi afectat staţiunea, tell-ul putea să fie foarte lesne confundat cu unul dintre ei. De altfel, şi unele populaţii au confundat tell-ul cu un tumul, practicând o serie de înmormântări secundare.
Data descoperirii   2003
Suprafața sitului   13545 mp
Stare de conservare   grav afectat / 13.05.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 13.05.2021
Data ultimei modificări a fişei   16.08.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tell  Eneolitic Gumelniţa  

S-a descoperit ceramică de uz comun – în general, barbotinată, lustruită la interior (uneori şi la exterior, dacă nu este barbotinată); ardere reducătoare; şiruri alveolate. Ceramica fină este şlefuită la interior şi la exterior. Pictura cu grafit apare pe un singur fragment ceramic. Au fost descoperite şi o serie de piese silex şi piatră.

 
aşezare  Hallstatt Babadag      
Aşezare  La Tène (sec. V-II a.Chr.)        
Aşezare  Epoca romană        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2015

Muzeul Dunării de Jos Călărași JUGĂNARU Gabriel
PARNIC Valentin

Bibliografie
1. Paraschiv, Dorel; Micu, Cristian, Un nouveau tell de la culture de Gumelniţa en Dobroudja, StAntiqua, 9, Iaşi, 2003, p. 119-128 [Publicaţie]
2. Bem, Cătălin, Ostrov Cetatea Baltina/Valea Hogii, com. Ostrov, jud. Tulcea [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
3. Bem, Cătălin, 2009 [Fişă de sit]
4. Jugănaru, Gabriel; Parnic, Valentin, Raport de diagnostic arheologic, 2015, 68-72 [PUG]
 
 
Scroll