Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   111907.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   MH-I-s-B-10086
Nume   Situl arheologic de la Ostrovu Mare - Botu Piscului
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Gogoşu
Localitate   Ostrovu Mare
Punct   Botu Piscului
Reper   Situl se află în capătul de sud, din amonte, al insulei Ostrovu Mare, în dreptul km fluvial 861.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Categorie   locuire
Tip   aşezare şi necropolă
Observații   Situl arheologic nu a fost cercetat sistematic. Descoperirile de aici s-au făcut întâmplător sau în timpul unor perigheze.de la Botu Piscului se află într-o stare mediocră de conservare, fiind afectat de eroziunea provocată de creşterea şi descreşterea nivelului apelor Dunării. În perioadele când fluviul prezintă un nivel scăzut, pe plajă pot fi observate numeroase fragmente ceramice, cele mai multe preistorice (epoca bronzului). În malul mai înalt al insulei poate fi zărit cu uşurinţă un nivel stratigrafic de locuire, ce prezintă urme de incendiere.
Stare de conservare   medie / 18.09.2020
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 3 / 18.09.2020; Alunecări de teren: 3 / 18.09.2020
Data ultimei modificări a fişei   18.09.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic Sălcuţa  

 
MH-I-m-B-10086.03 
Aşezare  Hallstatt mijlociu (sec. VIII - VI a. Chr.) Basarabi  

 
MH-I-m-B-10086.01 
Necropolă  Hallstatt mijlociu (sec. VIII - VI a. Chr.) Basarabi  

 
MH-I-m-B-10086.02 
aşezare  Epoca bronzului Gârla Mare  

 
 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1690, poz.99 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Bondoc, Dorel, 2020 [Fişă de sit]
4. Crăciunescu, G., Despre locuirile bronzului mijlociu din Ostrovul Mare, Drobeta, XVI, 2006, 143-164 [Publicaţie]
5. Crăciunescu, G., Cultura Žuto Brdo- Gârla Mare în sud-vestul Olteniei. Stadiul actual al cercetării, In Honorem Gheorghe Lazarovici. Interdisciplinaritate în arheologie (eds. S. Forțiu, A. Cântar), Szeged, 2014, 255 [Publicaţie]
6. Crăciunescu, G.; Pară, C., O statuetă zoomorfă de la Ostrovul Mare, jud. Mehedinți, Drobeta, XVII, 2007, 62-66 [Publicaţie]