Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   98319.10
Nume   Aşezarea eneolitică de la Oţeleni - La vest de Cetate/ Dealul Buruienoasa
Județ   Iaşi
Unitate administrativă   Oţeleni
Localitate   Oţeleni
Punct   La vest de Cetate (Dealul Buruienoasa)
Reper   Pe partea dreaptă a drumului judeţean DJ 280, Oţeleni-Bâra, pe marginea vestică a Dealului Buruienoasa, la vest de punctul La Cetate.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Situl arheologic de la vest de punctul La Cetate a fost descoperit de profesorul
Mihai Vasilencu, care, în timpul cercetărilor de suprafaţă din aşezarea fortificată din punctul La Cetate, numită şi Movila lui Ştefan cel Mare, a identificat pe o prelungire vestică a dealului, care în hărţile militare din perioada interbelică era numit Dealul Buruienoasa, o nouă aşezare preistorică. Materialele recoltate au pus în evidenţă existenţa în acest punct a unei aşezări cucuteniene, faza A, care ocupă o suprafaţa de cca 17 ha, care spre est este legată de platoul dealului, pentru ca spre sud, vest şi nord să prezinte pante abrupte.
Cercetarea de suprafaţă din luna iulie 2020 a dus şi la descoperirea de materiale ceramice care atestă existenţa acestei aşezări cucuteniene în acest punct. Unul dintre fragmentele ceramice descoperite este de culoare cenuşie, prezentând cioburi pisate în pastă, poate semnala şi existenţa unui nivel Precucuteni III.
Descoperitor   Mihai Vasilencu
Suprafața sitului   cca 17 ha
Stare de conservare   bună / 07.01.2022
Riscuri naturale   Inundaţii: 3 / 07.01.2022; Alunecări de teren: 3 / 07.01.2022
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 07.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   07.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic Cucuteni / A      

Bibliografie
1. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com.Oțeleni, jud. Iași, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll