Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   98319.09
Nume   Situl arheologic de la Oţeleni - Arinoasa/ Şirăţăi
Județ   Iaşi
Unitate administrativă   Oţeleni
Localitate   Oţeleni
Punct   Arinoasa (Şirăţăi)
Reper   Situl se află pe partea dreaptă a pârâului Arinoasa, pe panta estică a Dealului Movilei, în locul numit de către localnici Şirăţăi.
Reper hidrografic - nume   Arinoasa
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Stare de conservare   bună / 04.01.2022
Riscuri naturale   Inundaţii: 3 / 04.01.2022; Alunecări de teren: 3 / 04.01.2022
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 04.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   04.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului timpuriu        
aşezare  Epoca migraţiilor (secolul IV p.Chr.) Sântana de Mureş      
aşezare  Epoca medievală târzie - epoca modernă (secolele XVII-XIX p.Chr.)    

Urmele de locuire din această perioadă par a aparţine fostului sat Şireţei (Scherezey), prezent în mai multe documente medievale, care a fost înglobat ulterior în satul Oţeleni, sat pe care îl găsim pe o hartă militară a Moldovei din 1788−1790 (Moldawischen Districten, https://mapire.eu/en/map/ firstsurvey-moldva), plasta pe partea dreaptă a pârâului Arinoasa.

 

Bibliografie
1. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com.Oțeleni, jud. Iași, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll