Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   98319.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IS-I-s-B-03627
Nume   Situl arheologic La Tène de la Oţeleni - Movila lui Ştefan cel Mare
Județ   Iaşi
Unitate administrativă   Oţeleni
Localitate   Oţeleni
Punct   Movila lui Ştefan cel Mare
Reper   Situl se află la cca 3 km sud-est de satul Oţeleni şi la cca 1 km nord de satul Bâra, pe partea drumului judeţean DJ 280 Oţeleni - limita jud. Neamţ - Bâra.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   cetate şi aşezare
Descriere   Este o aşezare fortificată pe cel puţin trei laturi, cu val de pământ şi şanţ de apărare la exterior, cu un traseu rectangular, care se vede încă foarte bine pe laturile de est, sud şi vest. Spre nord, resturile arheologice au fost surprinse pe o lungime de cca 350 m de la valul sudic, până în marginea platoului, care prezintă pante abrupte. Aici, zona este afectată de alunecări de teren, deci, nu este exclus ca aşezarea să fi fost mai întinsă şi să fi fost înconjurată pe toate părţile cu val de pământ. În total, însumează o suprafaţă de cca 9 ha.
Pe suprafaţa aşezării au fost descoperite fragmente ceramice de la vase de factură autohtonă, lucrate din pastă fină, dar şi din pastă grosieră, precum şi ceramică de import, anume amfore greceşti. Ceramica autohtonă grosieră este decorată cu brâuri alveolate, dar este şi fără decor.
Observații   Situl se întinde pe suprafaţa a două UAT-uri. Acest cod RAN desemnează zona care aparţine comunei Oţeleni, iar codul 121448.01 - comunei Bira, jud. Neamţ.
Data descoperirii   1983
Suprafața sitului   9 ha
Stare de conservare   bună / 03.01.2022
Riscuri naturale   Alunecări de teren: 3 / 03.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   03.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate  La Tène geto-dacică     IS-I-m-B-03627.01 
Aşezare  La Tène geto-dacică     IS-I-m-B-03627.02 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1475, poz.571 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Chirica, Vasile; Tănăsachi, Marcel, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol. II, Iași, 1985, 295 [Publicaţie]
4. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com.Oțeleni, jud. Iași, 2020 [Fişă de sit]
 
 
Scroll