Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   98319.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IS-I-s-B-03627
Name   Situl arheologic La Tène de la Oţeleni - Movila lui Ştefan cel Mare
County   Iaşi
Commune   Oţeleni
City/Town/Village   Oţeleni
Place   Movila lui Ştefan cel Mare
Landmark   Situl se află la cca 3 km sud-est de satul Oţeleni şi la cca 1 km nord de satul Bâra, pe partea drumului judeţean DJ 280 Oţeleni - limita jud. Neamţ - Bâra.
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   cetate şi aşezare
Description   Este o aşezare fortificată pe cel puţin trei laturi, cu val de pământ şi şanţ de apărare la exterior, cu un traseu rectangular, care se vede încă foarte bine pe laturile de est, sud şi vest. Spre nord, resturile arheologice au fost surprinse pe o lungime de cca 350 m de la valul sudic, până în marginea platoului, care prezintă pante abrupte. Aici, zona este afectată de alunecări de teren, deci, nu este exclus ca aşezarea să fi fost mai întinsă şi să fi fost înconjurată pe toate părţile cu val de pământ. În total, însumează o suprafaţă de cca 9 ha.
Pe suprafaţa aşezării au fost descoperite fragmente ceramice de la vase de factură autohtonă, lucrate din pastă fină, dar şi din pastă grosieră, precum şi ceramică de import, anume amfore greceşti. Ceramica autohtonă grosieră este decorată cu brâuri alveolate, dar este şi fără decor.
Notes   Situl se întinde pe suprafaţa a două UAT-uri. Acest cod RAN desemnează zona care aparţine comunei Oţeleni, iar codul 121448.01 - comunei Bira, jud. Neamţ.
Date of discovery   1983
Site Surface   9 ha
State of preservation   bună / 03.01.2022
Natural hazards   Alunecări de teren: 3 / 03.01.2022
Last record update   03.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate  La Tène geto-dacică     IS-I-m-B-03627.01 
Aşezare  La Tène geto-dacică     IS-I-m-B-03627.02 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1475, poz.571 [Ordin MCC] (site record source)
3. Chirica, Vasile; Tănăsachi, Marcel, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol. II, Iași, 1985, 295 [Publicaţie]
4. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com.Oțeleni, jud. Iași, 2020 [Fişă de sit]
 
 
Scroll