Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   157442.10
Nume   Valul de pământ de la Pădureni - Pădureni 12/ Iarc
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pădureni
Localitate   Pădureni
Punct   Pădureni 12/ Iarc (Valul roman)
Reper   Tronsonul de val aflat în cadrul perimetrului Pădureni, din afara vetrei satului, de la N de aceasta, se află amplasat pe versantul stâng al unui mic braţ de divagare al râului Timiş, pornind de la S de pe suprafaţa plană a unei terase şi coborând către N spre cursul de apă, unde terenul este mai jos cu circa 3m. Valul traversează cursul de apă, urcând apoi din nou către nord, pe terasa versantului drept al micului pârâu.
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   locuire
Categorie   fortificaţie
Tip   val
Observații   Deşi segmente din traiectul acestei structuri au fost cercetate în anumite zone din judeţul Timiş, valul liniar de pământ cunoscut ca “Valul Roman II” este tratat de cercetarea arheologică distinct pentru fiecare hotar comunal în parte, situaţie aplicată şi pentru celelalte structuri de acest fel din cuprinsul spaţiului bănăţean. Astfel, segmentul de val prezent în arealul comunal al Pădureniului, care a primit indicativul Pădureni 12, este considerat o structură inedită, fără a fi raportată la cercetările din domeniu întreprinse în alte areale.
Descoperitor   Liviu Măruia; Dorel Micle; Cristian Floca
Data descoperirii   2015
Suprafața sitului   0,56 ha
Stare de conservare   precară / 03.06.2019
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 03.06.2019
Data ultimei modificări a fişei   03.06.2019
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Val de pământ  Epoca romană (sec. II-IV d.Hr.)    

Valul este păstrat extrem de precar la suprafaţa solului, având circa 20 cm în elevaţie, fiind vizibil mai mult după diferenţa de culoare (coama sa este acoperită de un sol de culoare gălbui) decât după elevaţie. Cu siguranţă însă, în imediata vecinătate a acestuia există un şanţ adânc (aşa cum au demonstrate-o cercetările invasive din alte tronsoane ale acestei structuri), care poate fi cercetat arheologic invaziv pe viitor.
Tronsonul de val ce exsita cândva inclusiv de-a lungul vetrei satului (reprezentat pe hărţile topografice din secolul XVIII) a fost complet distrus de lucrările de sistematizare şi extindere a vetrei moderne a Pădureniului, acţiune întreprinsă de administraţia habsburgică la finele secolului XVIII şi începutul secolului XIX. Traiectul valului este actualmente suprapus de case, fiind exclus din perimetrele ce necesită protecţie pe viitor.


 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2015 * MICLE Dorel
* FLOCA Cristian
* MĂRUIA Liviu
Universitatea de Vest Timișoara * *
Asociația ArheoVest * *

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Floca Cristian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea si delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru comuna Pădureni, județul Timiș - perimetrul "Pădureni - P.U.G.", Timișoara, 2015 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll