Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   60446.04
Nume   Situl arheologic de la Palazu Mare - Malul Alb
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Municipiul Constanţa
Localitate   Palazu Mare
Punct   Malul Alb
Reper   Situl este cuprins între: Str. Vladimir Simu, str. Fuiorului, str. Gliei, str. Olari, str. Trifoiului, str. Mărului, str. Siutghiol, str. Valea Morii, str. Prelungirea Viilor, str. Afinelor, str. Ghindei, str. Arţarului, str. Baladei, terenurile de la Vest de str. Vladimir Simu (până la limita cu incinta RAJA şi lacul Siutghiol), parţial terenurile de la Sud de strada Fuiorului, în extremitatea de nord-est a cartierului Palazu Mare.
Reper hidrografic - nume   Siutghiol
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Au fost cercetate 140 de complexe arheologice (24 neolitice, 99 de epoca elenistică, 8 de epocă romană, 4 de epocă modernă).
Data descoperirii   2019
Suprafața sitului   26,7 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 18.11.2021; Agricultură intensivă: 4 / 18.11.2021
Regim de proprietate   public şi privat
Proprietar   UAT Constanţa şi proprietăţi private
Data ultimei modificări a fişei   19.11.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Locuire  Neolitic (mileniul V-IV a. Chr.) Hamangia / pre-Hamangia  

Materialul arheologic recuperat din complexele neolitice este bogat, fiind reprezentat din fragmente ceramice, figurine din lut sau din piatră, unelte din silex, diverse piese utilitare şi material osteologic.


 
Locuire  Epoca elenistică (sec. II a. Chr.)    

Au fost descoperite gropi cu caracter ritual, gropi menajare şi două structuri de tip bordei. Materialul arheologic recuperat denotă o preferinţă majoră pentru marfa elenistică de bună calitate (amfore, ceramică fină, ceramică de uz comun, statuete tip Tanagra), la care se adaugă tradiţionala ceramică indigenă lucrată cu mâna. Datarea complexelor este asigurată de numeroasele ştampile de Rhodos, care beneficiază după cum se ştie de secvenţieri bine delimitate, precum şi de lipsa ştampilelor sinopeene.


 
Locuire  Epoca romană timpurie (sec. II p. Chr.)    

Au fost descoperite unele gropi şi şanţuri de lotizare, precum şi tronsonul apeductului roman construit pe direcţia Ovidiu - Constanţa (în acest caz un tronson în galerie subterană, construită prin puţuri circulare şi accesibilă prin cămine de vizitare).


 
Locuire  Epoca modernă    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2021 Autorizația nr. 247/07.05.2021 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie ConstanțaBĂJENARU Constantin
VOINEA Mihaela Valentina
NOPCEA Cătălin Mircea
GEORGESCU Viorel Ştefan
HAMAT Ana Cristina
BORANGIC Vasile Cătălin
VLADU Adrian-Marius

Bibliografie
1. Raport de cercetare arheologică preventivă, Constanța, 2021 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)