Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101323.04
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-II-a-B-15301
Nume   Ansamblul Mănăstirii Pasărea
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Brăneşti
Localitate   Pasărea
Reper   Mănăstirea se află la nord-vest de localitate.
Reper hidrografic - nume   Pasărea
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Mânăstirea Pasărea a fost întemeiată în 1813, în timpul domniei lui Caragea-Voda, iar ctitor este arhimandritul Timotei, stareţul mânăstirii Cernica, după cum se menţionează în pisania din biserica cea mare.
Suprafața sitului   2.5 ha
Stare de conservare   medie / 18.03.2020
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 18.03.2020; Inundaţii: 4 / 18.03.2020; Ploi acide: 3 / 18.03.2020; Foc natural: 2 / 18.03.2020; Exces de salinitate în sol: 4 / 18.03.2020; Alunecări de teren: 4 / 18.03.2020
Riscuri antropice   Demolare: 1 / 18.03.2020; Afectare parţială: 1 / 18.03.2020; Vandalism: 1 / 18.03.2020
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Arhiepiscopia Bucureştilor
Data ultimei modificări a fişei   02.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Mănăstire  Epoca modernă (1813)       IF-II-a-B-15301 
Biserică  Epoca modernă (1813, refăcută în 1846 - 1847)    

Biserică „Sf. Treime” este realizată din cărămidă, cu o lungime de 39 m şi lăţime de 15 m. Planul acesteia este tricong cu trei abside. Pe naos se află o turlă mare cu deschidere spre interior, iar pe pronaos două turle mici închise. Fresca este realizată în stil neobizantin, cu personaje şi scene biblice.

IF-II-m-B-15301.01 
Biserică  Epoca modernă (1834)    

La subsolul bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” ridicată de Sfântul Calinic în anul 1834, se afla osuarul (gropniţa), unde se depun şi se păstrează osemintele călugăriţelor decedate.

IF-II-m-B-15301.02 
Turn clopotniţă  Epoca modernă (1846)    

Turnul clopotniţei are trei nivele şi o înălţime de 25 metri.

IF-II-m-B-15301.05 
Casă monahală  Epoca modernă (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)    

Casele monahale sunt grupate în jurul bisericii, de o parte şi de alta a unui drum de incintă.

IF-II-m-B-15301.03 
Trapeza  Epoca modernă (1827)    

În 1827 s-a clădit trapeza şi chelaria mânăstirii, pentru masa de obşte, cu cheltuiala Frusinei Băltăreţu, unde avea să funcţioneze şcoala orfanelor de război între anii 1921-1928. În 1956 clădirea trapezei a fost renovată, atât la exterior, cât şi în interior. În 1967, în această clădire s-a amenajat un muzeu bisericesc cu o valoroasă colecţie de obiecte religioase.

IF-II-m-B-15301.04 

Bibliografie
1. Nistor, Sergiu, Studiu istoric de fundamentare PUG - com. Brănești, jud. Ilfov, 2014 [Studiu istoric PUG] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 1820, poziția 669-674, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-IF.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll