Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   30443.01
Nume   Aşezarea neolitică de la Petrani - Piatra Petranilor
Județ   Bihor
Unitate administrativă   Pocola
Localitate   Petrani
Punct   Piatra Petranilor
Reper   Situl se află pe Dealul Sura, la Sud-Vest de localitatea Petrani.
Reper hidrografic - nume   Crişul Negru, Prisaca
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   sistem defensiv
Observații   Nu au fost executate cercetări arheologice autorizate, zona promontoriului este “ciuruită” de numeroase gropi ale căutătorilor de comori sau “detectorişti”. La această situaţie se mai adaugă şi faptul că în perimetrul sitului arheologic reperat, în anul 2009 au început lucrările de construcţie a unei cruci ce se doreşte a fi “cea mai înaltă din Ţara Beiuşului”. Aceste lucrări încă nefinalizate, au afectat deja, pe o suprafaţă destul de mare situl arheologic. Localizarea a fost realizată prin compararea hărţii din PUG, cu harta topografica, precum şi cu rezultatele cercetarii arheologice din zona numită „Piatra Petranilor”.
Stare de conservare   precară / 07.02.2023
Data ultimei modificări a fişei   24.07.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare fortificată  Neolitic târziu neprecizată  

În urma cercetărilor arheologice, a fost descoperită fortificarea spre sud - vest a promontoriului cu un şanţ şi val de apărare iar pe şaua situată spre nord - est, aşezarea a fost fortificată cu două rânduri de şanţuri, respectiv două valuri de apărare.

 
Descoperire izolată  Neolitic Tisa şi Coţofeni  

La suprafaţa terenului au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând epocii neolitice.

 
Descoperire izolată  Hallstatt Gava  

Au fost descoperite resturi ceramice aparţinând primei vârste a fierului.

 
Descoperire izolată  La Tène Daci  

Au fost descoperite resturi ceramice aparţinând celei de-a doua vârste a fierului, specifică dacilor.

 
Descoperire izolată  Epoca migraţiilor neprecizată  

Au fost descoperite câteva cioburi databile în perioada migraţiilor.

 
Descoperire izolată  Eneolitic Neprecizat  

La suprafaţa terenului au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând epocii cuprului.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2016

Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea MARTA Doru
FAZECAȘ Gruia
2. Cercetare de suprafață 1979

Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea SEVER Dumitrașcu
HADNAGY Arpad

Bibliografie
1. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.742 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Dumitrașcu, Sever; Hadnagy, A., Cercetări arheologice de suprafaţă la Petrani, com. Pocola (jud. Bihor), Crisia, X; anul 1980, Muzeului Ţării Crişurilor, 1980, 517-519, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=4766-cercetari-arheologice-de-suprafata-la-petrani-com-pocola-jud-bihor--crisia--x-1980 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Marta, Doru, Fazecaș, Gruia, Studiul istoric privind siturile arheologice din raza comunei Pocola (P.U.G. - comuna Pocola), Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 2016 [Studiu istoric] (sursa fişei de sit)
4. Toma, Corina, Repertoriul descoperirilor de epocă dacică din judeţul Bihor şi posibilităţile de abordare a unor situaţii de analizat, Crisia, XXXVI, 2006, 21 - 41 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Fazecaș, Gruia, Preistoria Ţării Beiuşului, vol. I, Primus, Oradea, 2008 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll